FrågaEKONOMIÖvrigt22/01/2018

Hur definierar man elektroniska pengar?

Hej,

Jag har en fråga angående ämnet elektroniska pengar. Jag håller på att starta upp en verksamhet på nätet. Det är en hemsida som ska fungera som en plattform där man kommer som konsument och handlar/säljer digitala varor inom spel även känt som (e-sport). Dessa digitala varor har inget värde utanför hemsidan eller spelen de tillhör. Processen ser ut så här: Man swishar vårt företagsnr med den summan man vill ha på sidan, i utbyte mot pengar så får man krediter på sidan. Med dessa krediter kan man handla digitala varor. Ska man istället sälja varor så ser processen ut så här istället: Man kommer till sidan, lägger upp annonser på varorna man äger. När varorna blir sålda så får man krediter i utbyte mot dessa varor på hemsidan. Sen när man vill ha ut pengarna på sitt bankkonto så går man till " checka ut " och får en swish utav oss på den summan man begärt ut.

Min fråga är, faller detta på något sätt under elektroniska pengar? Behöver jag alltså något slags tillstånd för att bedriva en sådan verksamhet? . Även varit i kontakt med finansinspektionen men fick ganska dåligt med svar. Dom ville att jag själv skulle bedöma om lagen skulle tillämpas eller inte och avgöra. Men kvinnan jag pratade med tyckte inte att det lät som elektroniska pengar då dessa digitala varor inte kan användas som betalningsmedel på något sätt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen heter Lag (2011:755) om elektroniska pengar. Precis som Finansinspektionen verkar ha informerat dig om, så behöver man tolka huruvida den aktuella lagen är tillämplig i varje enskilt fall. Det är svårt att med säkerhet svara på huruvida just din verksamhet faller inom lagens tillämpningsområde, eftersom det saknas en tydlig och enhetlig definition i lagen. Det finns en definition; men det har konstaterats att den är relativt svårtolkad.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om så kallad elektronisk valuta: Pengarna ska representera en fordran på utgivaren, ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och dessutom godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Definitionen finns angiven i lagen om elektroniska pengar 1 kap 2 §. Det är dock mycket svårt att i ett enskilt fall besvara huruvida dessa kriterier är uppfyllda eller inte. PayPal är ett exempel som faller in under definitionen och alltså räknas som elektroniska pengar. Bitcoin är ett exempel på något som inte räknas som elektroniska pengar, dels eftersom det inte existerar någon central utgivare av Bitcoin samt att Bitcoin inte kan sägas ges ut i utbyte mot medel. Finansinspektionen har dock definierat Bitcoin såsom ett betalningsmedel och Bitcoin definieras även som virtuell valuta. Virtuell valuta är dock inte samma sak som elektroniska pengar.

Det finns tre typer av virtuell valuta: Stängda, enkelriktade och dubbelriktade. Stängda virtuella valutor är exempelvis de som används i World of Warcraft; så kallat "Gold". Dessa kan bara användas i det spelet. Virtuella valutor med enkelriktat flöde är exempelvis Facebook credits; de går att köpa för vanliga pengar men går inte att växla tillbaka. Virtuella valutor med dubbelriktat flöde kan växlas både fram och tillbaka med vanliga pengar och kan användas i både virtuella och verkliga ekonomier. De virtuella valutorna kan dock inte räknas in under det som i lagens mening kallas för elektroniska pengar.

Min slutsats, mot bakgrund av din beskrivning och ovan förda resonemang, är att din idé inte faller in under det som i lagens mening definieras som elektroniska pengar. Det är dock möjligt att det kommer att utgöra en virtuell valuta. Utgör det inte elektroniska pengar, vilket det enligt min bedömning inte gör, behöver du inte ansöka om sådant tillstånd hos Finansinspektionen.

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000