FrågaFAMILJERÄTTGod man10/03/2018

Hur byter man god man?

Hej.
Min bror har en god man som han inte känner sig bekväm med. Har hjälpt honom med skrivelser till Överförmyndarnämnden om bristerna i de olika hörnstenarna, och ärendet skall tas upp i förvaltningen i slutet av mars. Enl. kontaktpers. på nämnden kan han inte byta god man om nämnden finner att skälen ej är tillräckliga. Den godemannen vill inte avsäga sig uppdraget. Vad är det som gäller. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man finns reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).

God man
Till god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. Innan någon förordnas till god man ska dock personens lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i de flesta fall såväl kronofogdemyndighetens register som belastningsregistret.

I de fall den gode mannen är olämplig för uppdraget kommer nedan att redogöras för vad som gäller och vad man kan göra.

Vem kan besluta om att godmanskapet ska upphöra?
Ett beslut om att upphöra ett godmanskap tas i de flesta fall av rätten, FB 11:19 b. I en del fall tas dock beslutet av överförmyndarnämnden.

En god man som inte sköter sitt uppdrag
Om en god man gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att ha kvar uppdraget, ska avsättas. Detta beslut tas av överförmyndarnämnden, FB 11:20.

Ansökan om att avsätta en god man
Ansökan om att avsätta din brors gode man och begära ett byte kan göras av den som ansökan avser, det vill säga din bror. Ansökan kan också göras av dig då du tillhör hans närmaste släktingar, FB 11:21 och FB 11:15. Ansökan ska skickas till överförmyndaren i den kommun som din bror bor i.

Det är endast i de fall som överförmyndaren finner att den gode mannen är olämplig och missköter sitt uppdrag som personen kan bytas ut mot sin vilja. I ansökan ska det stå varför ni anser att den gode mannen är olämplig eller varför ett byte av god man är aktuellt. En god idé kan även vara att ge förslag på en annan lämplig god man som kan ta över uppdraget.

Ärendet
Om det kan ske ska rätten eller överförmyndarnämnden ge din bror möjlighet att yttra sig, FB 11:21 st. 3.

Skäl
De skäl som kan framföras att den gode mannen inte är lämplig kan vara:

- Den gode mannen har inte skött broderns ekonomi på ett bra sätt
- Den gode mannen har inte skött din brors myndighetskontakter på ett bra sätt
- Den gode mannen har betett sig olämpligt mot din bror.
- Den gode mannen har fått skulder.
- Den gode mannen har begått brott.
- Annat skäl som gör att överförmyndarnämnden tappar förtroendet för den gode mannan.

Övrigt
Behöver du komma i kontakt med en jurist för vidare rådgivning går det bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000