Hur byter jag min dotters efternamn utan samtycke från fadern?

2017-11-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Idag har jag ensam vårdnad. Min dotter är 3 år och folkbokförd där vi bor. Jag har nu försökt att byta / dela upp hennes efternamn som är pappans (mitt ex). Han har ett utländskt efternamn som jag till en början ville dela på. Han har ett efternamn plus ett till som består utav 2 namn. Lägger jag till mitt blir det 3 efternamn. Han vill inte samarbeta eller skriva under. Nu har tingsrätten avslagit min ansökan och frågar er om råd hur jag ska göra. Om det spelar någon roll träffar hon sin pappa 1 gång i veckan i 1 och en halv timme. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 34 § Lag om personnamn så krävs det vid byte av barnets efternamn, samtycke av den andra föräldern. Om något sådant inte kan inhämtas, då det enligt 47 § i samma lag krävs ett skriftligt samtycke vilket du inte verkar få, så är det upp till tingsrätten att avgöra. Tingsrätten ska då ta hänsyn till om namnbytet är förenligt med barnets bästa. Du har alltså gått helt rätt till väga. För att komma fram till att namnbytet är för barnets bästa krävs att det konstateras efter ett aktivt övervägande i ert fall, där domstolen kan redovisa detta. En allmän bedömning är inte tillräckligt. Det är alltså inte helt enkelt att byta namn ifall inte någon särskilt anledning föreligger och den andra föräldern inte lämnar sitt samtycke. Det spelar tyvärr ingen roll hur vårdnaden eller umgänget ser ut i fallet om inte tingsrätten finner att det finns en anledning att byta för barnets bästa. Enligt tidigare rättsfall har dock konstaterats att man ska ta hänsyn till de fördelar av social, praktisk och psykologisk karaktär som ett namnbyte kan få. Även om dessa givetvis måste ställas mot de eventuella nackdelar det kan bidra till. Jag rekommenderar därför att du överklagar tingsrättens beslut och framhäver vilka fördelar namnbytet skulle kunna få för din dotter. Exempelvis att det är av stor praktisk fördel om det är du som är vårdnadshavare och underlättar vid kontakt vid olika myndigheter, skolor och så vidare, men även rent sociala aspekter om det är du som bär det främsta ansvaret och vårdnaden av er dotter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?