Hur byter jag barnens namn, skola och utökar umgänget?

2019-05-01 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har varit skilda i 3 år och har 6 barn (17,15,11,9,6,5år gamla). Jag flyttade där ifrån då jag inte mådde bra av att bo med deras mamma. Barnen har bott hos sin mamma men har tagit upp med soc, skola och här hemma att de vill bo varannan vecka ist idag varannan helg. Mamman och jag kan inte diskutera saker och hon vill inte godkänna något även barnens önskan om att lägga till mitt efternamn osv. Jag vill inget annat än att ha mina barn varannan vecka men kommer då att behöva ansöka om skolskjuts då det blir en bit för barnen att åka. Helst skulle jag vilja att de bytte skola(barnen vill det med) gör mer kvalitetstidning och kvantitet stod med båda föräldrar. Då det är barnens högsta önskan. Hur går jag till väga med ett tillägg av efternanm, skolbyte, skolskjuts, kan jag få barnen skrivna hos mig men med boende varannan vecka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att först redogöra för barns boende och umgänge, därefter för dina frågor som skolskjuts och efternamn samt avslutningsvis råd med vad du kan göra. Min utgångspunkt är att ni har gemensam vårdnad om barnen då du inte skrivit annat i din fråga.

Om boende och umgänge

Om du och mamman inte kan komma överens om vart barnen ska bo är det möjligt att begära att domstolen beslutar om vem av er barnen ska bo med, alternativt kan ni avtala om det (6 kap. 14 a § FB). När det gäller umgänge har inte en förälder en ovillkorlig rätt att umgås med sina barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnen som har rätt att umgås med föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande. Då ska särskilt beaktas bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Som det är nu förstår jag att barnen är boende hos mamman och du har umgänge varannan helg. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att era barn dels har rätt att umgås med dig, dels att såväl du som mamman gemensamt ska se till att ni har ett umgänge. Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska ske ut (om t.ex. mamman anser att varannan helg är tillräckligt, men du vill ha varannan vecka) går det att vända sig till domstol som beslutar om hur umgänget ska se ut (6 kap. 15 a § FB).

När får ett barn själva bestämma över umgänge och boende?

Det finns ingen lagstadgad ålder i vilken då ett barn själv får bestämma om umgänge eller boende. Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när det har fyllt tolv år. Det är dock ingen utskriven rättighet, utan bara något som kan användas som en utgångspunkt. Istället är det, som ovan redogjort för, att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet vill själv ju äldre och mognare det är. I princip får barnet därmed en större bestämmanderätt när det är t.ex. tolv år gammalt. Någon total bestämmanderätt får barnet dock först när det blir myndigt.

Byte/tillägg av efternamn

Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). I ert fall, när ni har gemensam vårdnad, ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB).

De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnen ska gå i skola/förskola eller vart de ska bo, längre utlandsresor, men även namnbyten. En ansökan om byte av ett barns efternamn ska göras av barnets båda vårdnadshavare. Ni måste alltså gemensamt ansöka om namnbytet. Om ni inte kan komma överens, kan bytet inte genomföras.

Skolskjuts och skolbyte

Skolbyte är även det en sådan angelägenhet som ska beslutas av er vårdnadshavare tillsammans (se resonemang ovan). Det innebär att du inte ensidigt kan bestämma att barnen ska byta skola utan att du och mamman måste vara överens om det.

I fråga om skolskjuts regleras sådan på kommunal nivå. Det varierar från kommun till kommun hur det fungerar med skolskjuts och hur ansökan görs. Min rekommendation i detta fall är att du ringer kommunens växel och ber att bli kopplad till någon som arbetar inom området.

Vad du kan göra

Det första du bör göra om ni inte kan enas om umgänge eller boende är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om barnens mamma går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänget ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Kan ni inte enas i samarbetssamtal, eller mamman inte vill delta, är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. För ändamålet kan någon av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. Juristen kan även hjälpa dig och företräda dig för det fall att ni inte kommer överens och du blir tvungen att gå till domstol för att få det avgjort. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1312)
2019-10-21 Vad kan jag göra för att ett domstolsbeslut om boende för mitt barn skall efterföljas av mitt ex?
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?

Alla besvarade frågor (73845)