Hur bryter man presumtionen om att gåvor till ens barn ska vara förskott på arv?

2018-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Om en förälder vill ge bort en bil en motorcykel eller till ett av sina barn och vill att detta skall ses som en gåva och inte ett förskott på arvet, hur gör hen det på bästa sätt så det inte blir oklarheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du är inne på så finns det en presumtion vid större gåvor från föräldrar till barn att denna gåva ska ses som ett förskott på arvet. Detta innebär att man utgår ifrån och förutsätter att det är just ett förskott. Gåvan ska dock inte ses som ett förskott om "annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett". Genom att på något sätt uttrycka eller göra klart att gåvan inte ska ses som ett förskott kan man alltså bryta presumtionen/utgångspunkten och arvingen ärver sedan "fullt ut" istället.

En viljeförklaring om att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arvet behöver inte ha en viss form för att vara giltig. Den kan alltså ske skriftligt, muntligt eller vara underförstådd. Det finns dock fördelar med att skriva ner sin vilja ur en bevissynpunkt, det kan till exempel vara svårt för barnet att bevisa att föräldern sa en viss sak när hen skänkte bort en motorcykel. För att göra det tydligt skulle föräldern exempelvis kunna uttrycka sin vilja i antingen ett gåvobrev eller sitt testamente. När hen gör detta är det viktigt att vara tydlig med vad man vill och skriva så detaljerat som möjligt. Tala om vilken gåva det rör sig om (vilket tillfälle det rör), dagens datum, gåvogivare, gåvotagare, att det INTE ska utgöra förskott på arv och ha med underskrifter.

Till exempel: "Den motorcykel jag (namn + personnummer) gav till min dotter (namn + personnummer) den 20 januari 2018 ska INTE räknas som ett förskott på arvet". + dagens datum och underskrifter.

Behöver du ytterligare hjälp med upprättande av gåvobrev eller testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?