Hur bör man göra om man om vill/inte vill att pengar ska vara förskott på arv?

2019-03-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag undrar var ska det stå att pengar som givits ska vara förskott på arv, alternativ ej förskott på arv. Är det i testamentet eller bouppteckningen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv finner du i Ärvdabalken (ÄB).

Om pengarna ska räknas som förskott på arv

Det är alltid arvlåtaren som bestämmer om en gåva ska räknas som ett förskott på arv eller inte. Både information om testamente och anteckningar om förskott på arv bör tas upp och antecknas i bouppteckningen. Om någon sådan vilja inte skulle ha visats från arvlåtarens sida kommer pengarna automatiskt att räknas som förskott på arv om det råder oklarheten kring huruvida det var ett förskott på arv eller inte.

Om pengarna inte ska räknas som förskott på arv

Det är, som nämnts under förra rubriken, alltid arvlåtaren som bestämmer om en gåva ska räknas som förskott på arv eller inte. Och som även nämnts under ovanstående rubrik så kommer pengarna automatiskt gå som förskott på arv om det råder oklarheter kring arvlåtarens vilja, om denne har avlidit. Så vill man undvika att det blir fel kan det vara fördelaktigt att dokumentera viljan.

Tips på vad du kan göra

Det finns inga särskilda krav i lag för hur en arvlåtare ska visa att gåvorna inte ska räknas som förskott på arv och det föreligger inte heller några tidsgränser för när man kan dokumentera om pengarna ska räknas som förskott på arv eller inte. Det man kan göra är att skriva ett testamente där testatorn, den som upprättat testamentet, anger om gåvorna ska eller inte ska räknas som förskott. Däremot går det lika bra att skriva ner det i ett vanligt dokument, exempelvis ett gåvobrev. För att undvika framtida tvister o.s.v. är det viktigt att man tydligt anger sin vilja i testamentet/dokumentet så det i framtiden inte kan råda några oklarheter kring testatorns vilja.

Tack för din fråga

Med vänliga hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1019)
2019-08-18 Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?
2019-08-16 Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?
2019-08-15 Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?
2019-08-14 ​Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?​

Alla besvarade frågor (72173)