Hur bör man formulera ett gåvobrev för att det inte ska röra sig om förskott på arv?

2020-10-05 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har frågor gällande gåva av fastighet. Min mamma vill ge sitt fritidshus som gåva till min bror. Hon vill samtidigt ge mig en gåva med pengar motsvarande värdet på fritidshuset. Vi är inga fler syskon eller arvingar, och min mamma är änka. Mamma vill att dessa gåvor inte ska behöva tas upp i bouppteckning utan att vi gör upp nu. Vad behöver vi tänka på vad gäller gåvobrev? Behöver vi formulera något särskilt eftersom det blir två gåvobrev? Räcker det att vi syskon bevittnar varandras gåvobrev? Finns det några eventuella skatter vi behöver känna till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns en presumtion som innebär att när någon lämnar en gåva till en bröstarvinge, alltså personens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, så räknas detta som förskott på arv och kommer därför inte att tas upp vid en framtida bouppteckning. Detta framgår av 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. För att denna presumtion ska brytas krävs att den som lämnar gåvan, i det här fallet din mamma, tydligt måste framföra att det inte rör sig om förskott på arv. Jag kommer nedan förklara hur ni ska behandla de två olika gåvorna, och de skattemässiga konsekvenserna.

Din mammas gåva till dig

När någon ska ge bort pengar är det inget krav, men fortfarande en stor fördel, att ett gåvobrev upprättas. För att gåvan inte ska avräknas på arv bör din mamma i gåvobrevet ange detta på ett tydligt sätt, men det råder inget krav på att detta måste formuleras på ett visst sätt. När gåvan består av pengar behöver inte gåvobrevet bevittnas. Gåvor är dessutom skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Din mammas gåva till din bror

När någon ska ge bort en fastighet finns dock ett krav på att ett skriftligt gåvobrev måste upprättas, vilket framgår av 4 kap. 29 § jordabalken. I detta gåvobrev ska följande uppgifter anges:

- Vem som är gåvogivare och vem som ska ta emot gåvan

- Fritidshusets fastighetsbeteckning

- En överlåtelseförklaring, alltså en formulering där det anges att äganderätten till fastigheten förs över från din mamma till din bror

- Underskrift av både din mamma och din bror, och,

- Ort och datum

Gåvobrevet måste dessutom vara bevittnat. Det finns förvisso ingen regel som uttryckligen förbjuder dig från att bevittna gåvobrevet, men eftersom du är anhörig till såväl gåvogivaren som gåvotagaren sänks bevisvärdet vid en eventuell tvist av att du är den som bevittnat handlingen. Gällande beskattningen är även en gåva av en fastighet skattefri. Däremot kommer din bror att hamna i din mammas skattemässiga situation vid en framtida försäljning av fritidshuset, vilket framgår av 44 kap. 21 § inkomstskattelagen och innebär att din bror vid en framtida försäljning kommer att använda sig av din mammas anskaffningsutgift.

För att få till ett juridiskt bindande gåvobrev rekommenderar jag att ni använder er av vår avtalsrobot, där en färdig mall för upprättandet av ett gåvobrev finns tillgänglig.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93199)