Hur bör jag argumentera i en domstolsprocess för att beviljas umgänge med mitt barn?

2016-11-28 i Barnrätt
FRÅGA
Jag ska upp i familjerätten nu angående vårt barn, hur träffar ska gå till. Vad bör jag tänka på i familjerätten? Bör Jag berätta hur denna ena förälder beter sig eller enbart prata om barnet ? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det så, att frågan i målet handlar om att du vill få rätt till umgänge med ditt barn, inte att du vill försöka få vårdnaden om barnet.

Utgångspunkten är att barn mår bäst av att ha en god kontakt med båda föräldrarna. Enda skälet för domstolen att neka dig umgänge vore om du är olämplig på något sätt. Det ska dock poängteras att det endast är barnet som har rätt att träffa dig, du har ingen egentlig rätt att träffa ditt barn om den andra föräldern har ensam vårdnad. Fokus kommer därför som alltid under hela domstolsförhandlingen att ligga på vad som är barnets bästa.

Det saknas därmed anledning att fokusera på den andra förälderns beteende annat än om den andra föräldern motverkar att barnet träffar dig. Du bör trycka på att ditt barn mår bäst av att få ha en god kontakt med båda sina föräldrar samt förklara varför du är lämplig att ha umgänge med barnet, om det skulle uppkomma några tveksamheter kring det.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89960)