Hur bör en fullmakt formuleras?

2016-09-30 i Avtal
FRÅGA
Hur ska man formulera en fullmakt? Detta gäller en bouppteckning efter min far där min syster ska representera mig, så fullmakten är för henne. Vi vill att min fars testamente ska gälla och att min mor ska sitta i "orubbat bo".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad man bör tänka på

Det finns ingen lagstiftning kring hur en fullmakt ska vara utformad. Det rekommenderas dock att den upprättas skriftligen och med minst ett oberoende vittne, det är viktigt inte minst ur bevishänseende. Naturligtvis ska det av avtalet framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktige samt vad fullmakten avser.

Förslag

Till exempel kan fullmakten se ut som följer:

"Härmed befullmäktigar jag, [ditt namn + personnummer], [fullmäktigens namn + personnummer] att för undertecknads räkning ombesörja bouppteckningen efter min far [skriv gärna in fars namn här] 2016-xx-xx."

Ort, datum, namnteckningar (även från eventuella vittnen) ska också tas med i avtalet.

Vad din syster ska verka för under bouppteckningen - att din fars testamente ska gälla och att din mor ska sitta i orubbat bo - kan du muntligen instruera systern om.

Hoppas du med detta fått svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll