Hur bodelning går till - bodelningsavtal

2019-04-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag äger 99% av ett AB. Min fru äger 1%. Har hon via giftorätt rätt till 50%?Måste båda samtycka till bodelning vid skilsmässa eller sker det med automatik?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om detta hittar du i äktenskapsbalken.

Bodelning

Vad ingår i en bodelning?

Vid skilsmässa ska era tillgångar fördelas mellan er genom en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ingår all egendom som är klassificerat som giftorättsgods, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1–2 § ÄktB). Egendom går från giftorättsgods till enskild om ni har bestämt det i ett äktenskapsförord eller om någon make fått egendom i arv, testamente eller gåva från en annan person med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I ditt fall innebär det att din fru har giftorätt i 50 % av ditt AB.

Bodelningsavtal

Bodelning ska ske när äktenskapet är upplöst, det vill säga när dom på äktenskapsskillnad meddelats, eller när mål om äktenskapsskillnad pågår om någon av makarna begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Bodelningen ska göras av er båda tillsammans och därefter ska en handling över bodelningen upprättas som ni båda behöver skriva under (9 kap. 5 § ÄktB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2301)
2019-09-23 Hur begär man bodelning i samborelationer
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

Alla besvarade frågor (73015)