FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/04/2019

Hur bodelning går till - bodelningsavtal

Hej!

Jag äger 99% av ett AB. Min fru äger 1%. Har hon via giftorätt rätt till 50%?

Måste båda samtycka till bodelning vid skilsmässa eller sker det med automatik?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om detta hittar du i äktenskapsbalken.

Bodelning

Vad ingår i en bodelning?

Vid skilsmässa ska era tillgångar fördelas mellan er genom en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ingår all egendom som är klassificerat som giftorättsgods, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1–2 § ÄktB). Egendom går från giftorättsgods till enskild om ni har bestämt det i ett äktenskapsförord eller om någon make fått egendom i arv, testamente eller gåva från en annan person med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I ditt fall innebär det att din fru har giftorätt i 50 % av ditt AB.

Bodelningsavtal

Bodelning ska ske när äktenskapet är upplöst, det vill säga när dom på äktenskapsskillnad meddelats, eller när mål om äktenskapsskillnad pågår om någon av makarna begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Bodelningen ska göras av er båda tillsammans och därefter ska en handling över bodelningen upprättas som ni båda behöver skriva under (9 kap. 5 § ÄktB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000