Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?

FRÅGA
Min mor bor i Sverige sedan länge, hon är både svensk och finsk medborgare. Hon har mark i finland och nu undrar jag hur det är med arvsskatten då hon har dubbelt medborgarskap. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Gäller svensk eller finsk lag?

De nordiska länderna har ett avtal som reglerar vilken lag som ska tillämpas på ett arv efter någon med anknytning till flera nordiska länder (Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige undertecknad i Köpenhamn den 19 november 1934 om arv, testamente och boutredning, SÖ 2015:1). Enligt avtalet får en person som är medborgare i flera nordiska länder, som din mor är, välja vilken av dessa lagar som ska tillämpas på arvet efter henne(Artikel 3, SÖ 2015:1). Din mor kan alltså välja svensk eller finsk lag. Om hon inte gör något val tillämpas lagen i det land där hon hade hemvist (Artikel 2, SÖ 2015:1), eftersom din mor sedan flera år tillbaka bor i Sverige har hon svensk hemvist och svensk lag kommer alltså att bli tillämplig om hon inte gör något val.

Svensk lag blir tillämplig

Förutsatt att svensk lag blir tillämplig kommer din mors barn att ärva allt, om hon inte skrivit ett testamente som säger något annat. Om du har syskon kommer ni att få lika mycket var, och har du inga syskon blir det du som ärver allt (2:1 Ärvdabalk).

Skatt

Förutsatt att svensk lag gäller så är det svensk lag som bestämmer vem som har rätt till arvet och hur det fördelas, men Finland har fortfarande rätt att ta ut skatt för fastigheten. Både Finland och Sverige har rätt att ta ut skatt för fastigheten enligt det nordiska skatteavtalet (Artikel 6, Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna). Sverige kommer inte att ta ut någon skatt vid arvsskiftet eftersom Sverige har avskaffat arvsskatten (8 kapitel 2 § Inkomstskattelag). Sverige beskattar istället avkastning på en fastighet (om fastigheten exempelvis är en jordbruksfastighet eller på annat sätt genererar inkomster) när avkastningen kommer (41 kapitel 8 § Inkomstskattelag), och vinst på grund av att en fastighet har ökat i värde närfastigheten säljs (45 kapitel 1 § Inkomstskattelag). Finland har inte rätt att ta ut någon förmögenhetsskatt på arvsskiftet (Artikel 23 punkt 5 Nordiska skatteavtalet), men dom har som sagt rätt att ta ut skatt på inkomster från fastigheten. Hur Finland beskattar fastigheter kan jag tyvärr inte svara på, då jag bara studerar svensk lag, men jag råder dig att kontakta finska skatteverket. Du kan annars försöka ta kontakt med svenska skatteverket och fråga om dom kan hjälpa dig att förstå hur det kommer att bli med skatten. Om du behöver betala skatt i både Sverige och Finland för samma inkomst har du rätt till avräkning i Sverige (Artikel 25 punkt 6.1 Nordiska skatteavtalet). Avräkning kan du få upp till beloppet skatt du har betalat i Sverige.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (228)
2020-01-29 Måste jag betala skatt i Sverige för en såld lägenhet i utlandet om jag betalar skatt där också?
2020-01-29 Beskattning vid arbete utomlands
2020-01-20 Skattskyldig när man flyttar utomlands?
2020-01-16 Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land

Alla besvarade frågor (77127)