Hur blir mitt arv till mitt barn enskild egendom?

Hej

Jag är ogift och särbo. Har bara ett barn, en vuxen dotter som är sambo nu. Jag är ensambarn och har båda föräldrar i liv.

Jag vill att min dotter ska ärva all min egendom som enskild egendom oavsett om hon är singel, sambo eller gift eller har barn vid mitt bortfalle. Behöver jag skriva ett testamente? eller blir det så i alla fall?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om enskild egendom och arv finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) respektive Ärvdabalken (ÄB).

Hur arv kan bli enskild egendom

Huvudregeln är att arv blir mottagarens giftorättsgods om denne är eller blir gift och kommer sedan att delas lika med en make vid en framtida separation (7 kap. 1 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB).

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som du lämnar till en arvtagare ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i ett testamente (7 kap. 2 § punkt 3 och 4 ÄktB). Detta innebär att egendomen kommer hållas utanför bodelning i samband med en skilsmässa eller vid bortgång.

Ifall din dotter ärver dig utan något villkor i ett testamente om att arvet ska utgöra hennes enskilda egendom, så kan hon i efterhand genom ett äktenskapsförord ange att hon vill att arvet efter dig ska utgöra hennes enskilda egendom vid en eventuell bodelning – detta förutsätter dock att hon och maken är överens (7 kap. 2 § punkt 1 ÄktB).

Om du vill försäkra dig om att arvet efter dig omedelbart ska utgöra din dotters enskilda egendom – så är det bästa sättet att göra detta på att upprätta ett testamente.

Upprättande av ett testamente

Du kan själv upprätta ett testamente, det är dock viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav som måste följas för att testamentet ska anses vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):

1. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn

2. Två vittnen måste samtidigt närvara vid undertecknandet – dessa får inte vara under 15 år och inte vara släkt eller arvtagare (10 kap. 4 § ÄB)

Utöver ovannämnda formkrav är det viktigt att du skriver så tydligt som möjligt vad du vill åstadkomma för att du skall få igenom din vilja i testamentet – detta för att undvika eventuella oklarheter.

Eftersom att det kan vara svårt att själv skriva testamente så har du alltid möjligheten att boka en tid med någon av våra duktiga jurister för att få hjälp med att utforma testamentet, så att du är säker på att det blir juridiskt korrekt och får den verkan du faktiskt har tänkt dig.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000