Hur blir man god man åt en förälder som har fått en stroke?

2017-04-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga angående fullmakt. Det är så att min far har fått en stroke och bor på ett vårdboende under tillfrisknandet. Innan han blev sjuk så har han sökt andra lägenheter, och nu vill han att jag ska fortsätta med det för hans räkning. Han kan dock ej signera en fullmakt pga stroken, och talet kommer och går beroende på dagsform. Hur ska jag göra för att kunna söka, samt ordna kontrakt på en ny lägenhet i detta läge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person till följd av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person ska rätten besluta att anordna en god man åt personen. Din fars stroke innebär alltså att han kan få en god man utsedd. Grundregeln är att det krävs samtycke men det kan ske utan ifall personens tillstånd gör att hen inte kan samtycka. I samband med att god man utses upprättas även en handling där det framgår vad den gode mannens uppdrag avser. I lagtexten anges egenskaper som en god man ska ha, hen ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Det finns inget som hindrar att det är en nära anhörig som utses. (11 kap. 4 § FB)

Det du behöver göra är att vända dig till den tingsrätt i den ort där din far är folkbokförd och begära att en god man ska utses. Efter det kan du, som god man, hjälpa din far med lägenhetsbestyren. När man har en god man behåller man sin rättshandlingsförmåga. Din far kan då fortfarande sluta avtal osv.

Det finns även möjlighet att, vid behov, utse en förvaltare. En förvaltare har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder hen i alla angelägenheter som uppdraget omfattar. Att ha en förvaltare är en mer ingripande åtgärd än godmanskap därför ska behoven först och främst försöka lösas med godmanskap. (11 kap. 7 § 1 st. FB)

Hoppas att detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa fler!

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?