Hur blir man god man till en anhörig?

2020-06-30 i God man
FRÅGA
Kan jag som enda son och arvinge bli god man åt min mor som har fått stroke och bor på äldreboende.Jag har redan fullmakt att sköta hennes bankärenden och räkningar.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan bli god man åt din mor som har fått en stroke och bor på äldreboende. Om det skulle vara möjligt, vill du gärna veta hur du i så fall ska gå tillväga. Reglerna om god man och förvaltare finns i 11 kap föräldrabalken, FB, (här). I mitt svar har jag utgått från att det inte är aktuellt för din mor att ha en förvaltare.

Vem kan få en god man och hur ansöker man om god man?

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att exempelvis förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man, se 11 kap 4 § FB (här). Ansöka om en god man gör man hos tingsrätten.

Huvudregeln är att din mor måste lämna sitt samtycke till att få en god man, se 11 kap 4 § FB (här). Om din mor inte samtycker till att få en god man förordnad, är det tingsrätten som inhämtar läkarutlåtanden eller liknande för att kunna avgöra din mors hälsotillstånd, se 11 kap 17 § FB (här).

Kan du bli god man åt din mor?

Din mor kan själv göra en ansökan om att få en god man förordnad av tingsrätten. Hon kan i sin ansökan också ange att hon önskar dig som god man och tingsrätten är så skyldiga att respektera henens vilja. Tingsrätten kan endast neka till god manskapet om de anser att du är olämplig, se 11 kap 12 § FB (här).

Generellt kan sägas att om du och din mor har en god och nära relation, samt om du inte finns med i varken belastningsregistret eller i Kronofogdemyndighetens register, har du goda chanser att bli god man till din mor. Det bör också tilläggas att man som god man står under överförmyndarens tillsyn.

Sammanfattning

Det finns alltså inga formella hinder för dig att bli god man åt din mor. Hon kan därför själv göra en ansökan om detta, eller så kan du göra det i hennes ställe. Det finns ofta ansökningsblanketter på din kommuns hemsida som ni kan använda er utav. Ett annat tips är också att ange din mors postnummer på Domstolsverkets hemsida så får du adressen till den tingsrätt som ska handlägga ansökan.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88317)