FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/07/2022

Hur blir jag av med ägandet av vår hund efter äktenskapsskillnad?

Hej! Min fru och jag ägde vår hund gemensamt under äktenskapet som upphörde vid skilsmässa för ett par år sen. Vi hade då redan separerat mer än ett par år tidigare. Vi reglerade de större delarna i bodelning men inte hunden, som hon tog över helt och hållet. Hon menar dock att jag ska bidra till kostnad för hunddagis. Jag har sagt att hunden är hennes och att jag inte har något intresse för den i o m att jag är allergisk. Jag har inte haft något att göra med den sen vi separerade och trodde inte att jag bidrog till den. Nu visar det sig dock att hon blandat in det i fördelning av barnbidrag som hon får för våra barn och betalning av fritidsavgift som jag betalar. Jag har gjort fördelningen för att jag har bättre lön och ville hjälpa henne, men hon ser det som kvittning för hundkostnad. Jag bryr mig inte om det som varit, men vill inte ha delat ägande. Kan hon tvinga mig till det? Hur kan jag komma ur situationen om hon vägrar att ta ägandet? Vad kan hända om jag vägrar att betala gör hundens kostnader? Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att du och din ex-fru köpte en hund tillsammans under ert äktenskap. Ni skiljde er för ett par år sedan, och i bodelningen vid äktenskapsskillnaden behandlades inte hunden. Din ex-fru tog över hunden, men menar att du ska bidra till kostnaden för hunddagis. Du har inget intresse i hunden och vill inte längre ha delat ägande av hunden. 

Frågor om bland annat bodelning och äktenskapsskillnad behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB), medan dels äganderätt behandlas i Samäganderättslagen (SamägL)

Ägare till hunden
Först behöver vi se till vem som är ägare till hunden för att se vem som ska stå för kostnaderna. 

Vid bodelningen
Äktenskapsbalken reglerar inte specifikt hur husdjur, bland annat hundar, ska fördelas i samband med en äktenskapsskillnad. Hundar ses däremot rent juridiskt som lös egendom, vilket innebär att om ni inte avtalat er emellan att hunden är en viss makes enskilda egendom, ses hunden som giftorättsgods och ska tas upp i bodelningen. Detta i enlighet med ÄktB 10 kap 1 §

Huvudregeln vid bodelning är att varje make i första hand ska få ut den egensom som maken anses äga, i enlighet med ÄktB 11 kap 7 §. Utifrån de omständigheter du nämner, äger ni hunden gemensamt men du är inte intresserad av att ta hand om hunden. Du nämner att hunden inte behandlades i er bodelning, men med detta vill jag visa att om den behandlades och din ex-fru fick hunden, skulle din ex-fru blivit ensam ägare till hunden och hon skulle själv stå för de kostnader som innebär att äga en hund. Du hade då istrället fått ta del av hundens ekonomiska värde i bodelningen. 

Samägande av en hund
I enlighet med SamägL 1 § gäller att om två äger en lös sak (exempelvis en hund), tillkommer de vardera en viss lott i saken, och lotterna är lika räknade. Detta innebär att om två personer tillsammans äger lös egendom, äger ni lika mycket / lika stor del av egendomen. Då egendomen delas lika - dvs ägandet av hunden, delas också kostnaderna för egendomen - hunden - lika. 

En bedömning i din situation
Alltså, om din ex-fru kan visa att ni fortfarande äger hunden tillsammans, då den bland annat inte togs upp i bodelningen, bör din ex-fru kunna kräva dig på kostnaderna för hunden. 

Då ni köpt hunden tillsammans talar det för att hunden är samägd, och alltså gäller inte företrädesrätten i  ÄktB 11 kap 7 § som jag beskrev ovan. Men däremot, om det är så att du endast bidragit till köpeskillingen men inte annat, talar det emot att ni samäger hunden, och mer åt att din ex-fru äger den ensam.  

Om det är så att ni äger hunden tillsammans behöver ni alltså vara överens om alla åtgärder som rör hunden och ni ska dela på kostnaderna för den i förhållande till era lotter. Äger ni hunden till lika stor del innebär det alltså att ni ska dela på alla kostnader för hunden. 

Min rekommendation
Jag rekommenderar att ni försöker komma överens om hundens vårdnad, oavsett om ni är gemensamma ägare eller inte. Att föredra är att skriva ett skriftligt avtal är då att föredra, då muntliga avtal kan vara svåra att bevisa i efterhand. Stort tips är att upprätta en äganderättsförklaring där ni bekräftar vad ni kommit överens om. OM ni inte skulle komma överens så kan ägandeskap fastställas i tingsrätt. 

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”