Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?

2016-09-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej! När mina morföräldrar köpte sitt hus stod min morfar ensam på köpekontraktet och lagfarten. Under deras äktenskap gav min morfar min mormor halva huset i ett gåvobrev och hennes namn tillkom på lagfarten. I gåvobrevet står det att gåvan var hennes enskilda egendom. I övrigt hade dem inget äktenskapsförord. Jag läste i ÄktB att det ska vara "en gåva från någon annan än den andra maken med villkoret att det är enskild egendom" för att inte delas. Nu när vi ska göra en bodelning undrar jag om morfars halva av huset är det enda som ska delas trots avsaknaden av äktenskapförord?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör familjerätt, och mer specifikt Äktenskapsbalken (ÄktB).

Det framgår inte av din fråga ifall dina morföräldrar har skiljt sig eller om någon av dem har gått bort. Alltså vad som har föranlett bodelningen. Det jag går igenom nedan är allmänna regler för bodelning efter upplösning av äktenskap (vilket sker vid äktenskapsskillnad eller död).

Giftorättsgods definieras negativt i ÄktB 7 Kap 1 §vilket betyder att allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och blir föremål för hälftendelning mellan makarna vid bodelningen. I ÄktB 7 Kap 2 § uttöms på vilka sätt egendom kan bli enskild (7 punkter). Andra sätt för egendom att bli enskild finns inte.

Mycket riktigt så gäller att gåva från någon annan än makarna själva blir enskild egendom genom att det står som villkor i gåvobrevet (vilket framgår av punkt 2 i 7 kap 2 § ÄktB). Detta gäller dock inte gåvor makarna emellan. Då är reglerna annorlunda och egendom kan inte göras till enskild bara genom att skriva det i gåvobrevet. Det som krävs då är att man upprättar ett äktenskapsförord i vilket man skriver att gåvan (egendomen) ska vara makes enskilda egendom, 7 Kap 3 § ÄktB. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det även registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag då det getts in till Skatteverket.

I ditt fall innebär det att dina morföräldrar behöver upprätta ett äktenskapsförord, eller om de redan har ett, upprätta ett nytt, om de vill få din mormors halva av huset till att bli enskild egendom. Annars kommer även hennes del att ingå i bodelningen. Om någon av dem gått bort eller om de redan har genomgått skilsmässa är det dessvärre för sent att upprätta ett äktenskapsförord.

Beakta att för bodelning vid dödsfall finns en regel som innebär att den efterlevande maken kan välja om bodelningen ska göras enligt huvudregeln, hälftendelningsprincipen, eller om vardera sidan som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods, 12 Kap 2 § ÄktB. Detta är en personlig rätt för den efterlevande maken och kan ha stor påverkan på fördelning av arvet. Jag vet inte om detta har betydelse i ditt fall.

Ifall du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid hos en jurist specialiserad på området på http://lawline.se/boka.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?