FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott29/03/2022

Hur blir fördelningen av arv om ett barn bara ska ha laglott

Hej, jag har fyra barn och har skrivit ett testamente. Jag har i testamentet önskat att ett av barnen endast ska få sin minimala del av min kvarlåtenskap. Det finns en summa på bankkonto plus en bostadsrättslägenhet i mitt namn. Kan Ni på ett enkelt och förståeligt sätt, skriva hur fördelningen i arvet kommer att se ut.

Om jag har förstått skillnaden mellan "arvslott" och laglott" rätt, så talar vi väl om "laglotten". Rätta mej om jag har fel.

Så tillbaka till min fråga. Hur blir fördelningen mellan 4 barn då ett av barnen endast skall ärva det minimala utav totalt 4 miljoner kvarlåtenskap?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arvs- och laglott finns i Ärvdabalken. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Det betyder att om ett syskon endast får sin laglott delar de övriga syskonen på resten.

Om kvarlåtenskapen efter din död är 4 miljoner och det är fyra arvingar blir arvslotten 1 miljon. Laglotten blir då 500 000 kr.

Resultatet blir alltså:

Barn 1: 500 000 kr i laglott

4 miljoner minus 500 000 kr = 3,5 miljon

Detta ska delas på tre. 3,5 miljoner /3 = 1 166 667 kr

Alltså barn 2, 3 och 4: 1 166 667 kr var

Franck OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?