Hur blir ett regressavtal med anledning av en lägenhetsaffär giltigt?

2017-11-15 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska tillsammans köpa en lägenhet. Vi ska betala lika mycket i kontantinsats och står båda som ägare på lägenheten. Då vi inte ensamma får lån har vi tagit hjälp av min sambos föräldrar. Jag, min sambo och hans föräldrar kommer alltså att stå på lånet för lägenheten. För att skapa trygghet för alla parter vill vi skriva ett regressavtal. Min fråga är nu hur ett regressavtal blir giltigt?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Vid följdfrågor är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Det finns inga särskilda krav som måste uppfyllas för att ett regressavtal ska bli giltigt (det är per automatik giltigt efter att avtalet ingåtts). Däremot är det, förstås, viktigt att formulera avtalet så tydligt som möjligt. Annars kan det hända att avtalet inte fyller någon praktisk funktion när/om det uppstår en tvist.

Som jag tolkar det ska du och din sambo vara de som på "riktigt" är betalningsansvariga för lånet. Regressavtalet bör därför konstrueras så att du och din sambo solidariskt förpliktas att ersätta din sambos föräldrar för alla eventuella utlägg de får med anledning av lånet (d.v.s. ränta och amorteringar som ni av något skäl inte lyckas betala).

Därutöver kan du och din sambo skriva ett regressavtal som enbart gäller er emellan och som ger den person som betalat "för mycket" att kräva den andre på mellanskillnaden.

Om du vill få ett färdigt förslag till regressavtal rekommenderar jag att du tar kontakt med mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline. Annars är jag, som sagt, tillgänglig för fortsatt dialog.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96494)