FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/04/2018

Hur blir ett avtal bindande?

Är ett avtal bindande utan underskrift om man har en mailkonversation som bekräftar uthyrning av en säljare? Säljaren arbetade en tid men blev sedan uppsagd och kunden har bestridit fakturan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du änder dig till Lawline med din fråga!


Muntliga avtal är som huvudregel bindande. Avtal kan bli till på flera sätt men ofta har det funnits ett anbud och en accept. Underskrift och liknande brukar istället användas som bevis för att avtalet ingåtts och är sällan i sig ett krav. En mailkonversation kan också användas som bevis. Från denna huvudregel finns undantag, köp av fastigheter ska tillexempel vara skriftliga. Om företaget du hyrt av har som policy att alltid ha skriftliga avtal kan de använda detta för att tydliggöra att de inte ingått något avtal om det inte är skriftligt. Mailen kan också vara formulerade på så vis att det är meningen att ni ska ingå ett skriftligt avtal vid ett senare tillfälle, om så är fallet är inte mailen i sig ett bindande avtal.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare