Hur blir en lägenhet amboegendom? Kan vi avtala om att min lägenhet ska återgå till mig vid en separation?

FRÅGA
Jag och min flickvän har en dotter tillsammans. För närvarande bor vi i Brasilien men planerar att flytta till Sverige. Jag har bott i Sverige sedan de senaste tio åren och har en bostadsrätt i Sundbyberg.Jag har några frågor:1. När jag flyttar med min flickvän och dotter till min bostadsrätt i Sverige, vad kan jag göra för att jag ska behålla min bostadsrätt vid en separation i framtiden?Finns det ett dokument vi kan underteckna nu innan vi flyttar till Sverige att jag behåller rätten till min lägenhet vid separering?2. Jag ser att enligt sambol 22§ kommer min flickvän att ha rätt att ta över lägenheten vid en separation eftersom vi har ett barn tillsammans och måste kompensera mig för det. Jag antar att det här betyder att hon måste betala för min lägenhet. Vad händer om hon inte har resurser att betala mig för lägenheten?3. Sambol 23§ säger, En sambo får inte utan den andra sambons samtycke- avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som blir samboegendom eller som den andra sambon kan få rätt att överta enligt 22 §,Hur etableras samboegendom? Blir min bostadsrätt samboegendom när min flickvän är registrerad på min adress?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som du köpte din bostadsrätt i Sundbyberg innan du träffade din flickvän. För att en bostad ska räknas som samboegendom krävs det att bostaden införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat den, se 3 § sambolagen.

I det fall du har köpt lägenheten för gemensamt bruk, räknas den alltså som samboegendom. Vid en eventuell kommande bodelning enligt 8 § sambolagen ska ni dela lika på lägenheten. Den som har störst behov av lägenheten har då rätt att lösa ut den andra sambon, se 16 § sambolagen.

Det är fullt möjligt för er att skriva ett samboavtal där ni skriftligt framställer vad som ska gälla vid en separation. Det går alltså enligt 9 § sambolagen att avtala om att sambolagen inte ska gälla.

Precis som du skriver kan din sambo ha rätt till din lägenhet trots att den inte utgör samboegendom enligt 22 § sambolagen. Detta kräver dock att det föreligger synnerliga skäl, exempelvis att din flickvän är gravid med ert gemensamma barn, eller att hon sak ensam vårdnad av er dotter. I det fall hon skulle anses ha bättre rätt till lägenheten, måste hon lösa ut dig ur den. Det går inte heller att hyra ut bostaden om ni bor där gemensamt utan den andre sambons samtycke, se 23 § sambolagen. Däremot har det inte ansetts kräva samtycke för att låta en ny sambo flytta in i den tidigare gemensamma bostaden.

Sammanfattning

En bostad blir samboegendom då den införskaffas för gemensamt bruk, oavsett vem som betalar. Att din flickvän flyttar in i en bostad som du köpt innan ert förhållande, gör inte att den blir till samboegendom. Trots det kan hon om det föreligger synnerliga skäl (Tillämpas restriktivt) ha bättre rätt till lägenheten, men då måste hon lösa ut dig ur den.

Ni kan skriva ett samboavtal där ni avtalar bort sambolagen. Ni kan dock inte avtala bort 22 § sambolagen eftersom den är tvingande. Om du vill ha hjälp med ett samboavtal, eller om du har ytterligare frågor, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)