Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?

Hej, min syster var gift och de hade ett hus tillsammans. 2015 skrev maken över villan på min syster. 2017 sålde då min syster villan. Och flyttade till en hyreslägenhet och maken flyttade till eget äldreboende januari 2018. Dom var fortfarande gifta. Maken avled nyligen. Dom har två gemensamma barn. Och maken hade 2 barn innan.

Kan dom kräva arv efter husförsäljningen 2017? Det stod på min syster.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom eller giftorättsgods

Som utgångspunkt är alla egendomar i ett äktenskap giftorättsgods, dvs gemensamma oavsett vem som på papper står som ägare utan det hjälper endast i ett senare avseende vid bodelning, att det kan ge förtur till att få egendomen på sin lott, 7:1-2 jämte 11:7 äktenskapsbalken. För att egendom inte ska bli gemensam krävs det att makarna skriver ett äktenskapsförord som skickas in till skatteverket eller att någon av makarna ärver eller mottar en gåva där givaren har angett att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Äktenskapsförord ska som nämnts skickas in till skatteverket, som jag tolkar det du skriver är det inte ett äktenskapsförord som makarna skrivit på.

Gåvor mellan makar

Makarna har under äktenskapet hand om sin egna egendom vilket innebär att under äktenskapet kan makarna både till andra mellan även mellan, varandra ge gåvor vilket det verkar som maken i detta fall hade avsikt att göra, 1:3 jämte 8:1 ÄktB. För att en gåva ska bli giltig mellan makar ställs det dock vissa krav och för fast egendom finns det krav på skriftlig handling. Det vill säga att din syster och hennes avlidna make upprättade någon form av gåvobrev som de båda undertecknat och där det framgår uppgifter om vilken fastighet som ska överlåtas, 4:29 jordabalken. Så detta beror på hur du menar att sin systers make skrev över fastigheten på din syster.

Om gåvan är giltigt fullbordad

I detta fall kommer gåvan att undantas så de pengar som din syster fick vid försäljningen kommer inte att räknas med som giftorättsgods och därav ingen andel av försäljningen kommer tillfalla makens egna barn, 8:1 ÄktB.

Arv- om gåvan inte giltigt fullbordad

Deras gemensamma barn kommer att få vänta att få ut sitt arv tills din syster avlidit om inte din syster önskar ge dem förskott, 3:1 ärvdabalken. Makens egna barn har rätt att ärva sin pappa direkt men kan undantagsvis till förmån för din syster avstå att ta ut arvet nu och vänta tills din syster också avlidit, 3:2 jämte 3:9 ÄB. Avstår den avlidna makens barn arvet så kommer det nu efter makens död ske en bouppdelning mellan din syster och han för att se vilken andel av boet som systerns man ska tillräknas, så när din syster avlider kommer makens egna barn att få ut den procent av boet som tillhörde deras pappa vid bodelning, denna summa kan ju ha ändrats under de år din syster är ensam efterlevande make vilket makens barn endast i liten utsträckning kan invända mot, men det finns visst utrymme om t.ex. sin syster gett bort en större gåva som minskar arvet avsevärt, 3:3 ÄB. När din syster avlidit kommer dock eftersom hon stod som ensam ägare, deras gemensamma barn ha förtur att få huset på deras arvslott men som sagt av de omständigheter som framgår kommer husets värde att räknas med vid bodelning och inte undantas till din systers förmån, 3:5 ÄB.

Sammanfattning

Jag hade gett dig rådet att först och främst ta reda på, på vilket sätt din syster menar att huset skrevs över på henne eftersom det är av betydelse. Efter att tagit reda på så mer omständigheter klargörs hade jag vänt mig till en av juristerna på Lawline eller om du vill anlita en annan familjejurist som kan se över handlingen och dess innebörd. Finns det ingen giltig överlåtelse från din systers make finns det ju möjlighet att trots det vända sig till makens barn för att försöka hitta en överenskommelse, de kanske var medvetna om deras pappas avsikt att ge sin fru huset och därav kommer stödja att efterleva den viljan oavsett vilka skriftliga handlingar som finns.

Hoppas detta var svar och vägledning på din fråga!

Med vänlig hälsning

Jessica SarhedeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000