Hur blir det om vi gör slut eller om någon av oss avlider?

FRÅGA
Jag har lagfart samt att jag står för lånen på huset som jag och min sambo bor i. Har han någon rätt till huset på något sätt vid en separation eller att han ska ha någon atvslott om jag avlider. Har hans barn från tidigare äktenskap någon rätt till huset om han avlider. Kan jag skriva avtal med honom om att tex bohaget är mitt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Bodelning och samboavtal
Om ert samboförhållande upphör innebär det att viss egendom ska delas lika mellan dig och din sambo enligt sambolagen (2003:376) 8 §. Egendomen som ska delas lika kallas för samboegendom. Övriga tillgångar behåller var och en själv. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Om du har köpt huset under ert pågående samboförhållande eller innan samboförhållandet i syfte att använda den som er gemensamma bostad så kommer huset att räknas som samboegendom. Ifall du köpte huset innan ni blev sambor och du inte hade någon avsikt att köpa den inför ert samboförhållande så kommer huset inte att räknas som samboegendom.

Dock är det svårare att bevisa att bostaden är köpt för gemensamt bruk om endast du står på köpeavtalet och amorteringen av eventuella lån för huset. Vid en eventuell separation finns det därför en chans att bostaden anses som din trots att du köpt den för gemensamt burk, då endast du står som ensam ägare på avtalet.

Men för att vara på den säkra sidan, rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal. I detta kan ni bestämma att sambolagen inte ska gälla vid bodelning mellan er. Detta innebär att all egendom som bara ena sambon betalat för ska vara dennes egna och därför tillfalla den vid en eventuellt bodelning. Om ni vill att sambolagen ska gälla till viss del och att endast viss gemensam egendom ska hållas utanför bodelning, kan ni reglera vilken egendom som ska förbli er enskilda i samboavtal. Det finns inga särskilda regler kring vad ett samboavtal ska innehålla, ni kan därför troligtvis lägga till att den andre sambon har rätt att köpa in sig på huset om denne så vill.

Det finns samboavtalsmallar att ladda ned gratis från nätet (se exempelvis här) men om ni vill upprätta ett säkert och tydligt samboavtal så finns möjligheten att upprätta ett samboavtal med hjälp av en utbildad jurist hos oss på Lawline. Klicka här för mer info.

Sambors arvsrätt
Till skillnad från makar så ärver inte sambor varandra. För att din sambo ska kunna ha rätt att ärva din kvarlåtenskap så måste ni två skriva under ett testamente.

Om du avlider så kommer din kvarlåtenskap att fördelas i enlighet med den allmänna arvsordningen. Enligt ärvdabalken (1958:637) 2 kap 1 § blir det era gemensamma barn (om ni har några) eller dina föräldrar, syskon m.m. som ska få dela på din kvarlåtenskap. Din sambo kommer bara att kunna få ut den delen som han har rätt till enligt sambolagen eller ert samboavtal.

Om din sambo istället avlider så kommer hans barn från det tidigare förhållandet att ärva honom och då kommer de bara att kunna ärva de saker som tillhör honom. De kan inte ärva någon del av ditt hus ifall du och din sambo har skrivit ett samboavtal där det tydligt framgår att huset ska anses vara enbart din enskilda egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?