Hur blir det med arvet?

2015-02-13 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min väninna var enda barnet till sin pappa och skulle alltså vara bröstarvinge och få 100% av arvet. Pappan var sambo med en kvinna som har "trollat fram" ett tvivelaktigt testamente. De var alltså inte gifta, de hade inga gemensamma barn, kvinnan har inga egna barn och de hade skild ekonomi ner i minsta detalj.Väninnan godkände dock inte detta testamente hos bouppteckningsmannen, hon ska anlita juridisk hjälp för att klandra testamentet. I detta testamente står det "eventuella särkullsbarn har rätt till laglott". Stämmer ens denna beskrivning av dessa familjeförhållanden?Sambon hävdar även att det finns ett skuldebrev på pappans del i deras gemensamma hus, samt en hel del andra avdrag. Hon vill alltså att min väninnas laglott skall minska med detta skuldebrev och alla avdrag.Dessutom undrar jag över bouppteckningsmannens eventuella skyldighet att kontrollera denna sambos uppgifter, bl a hennes uppgifter om sin egna ekonomi då hon hävdar att hon endast har en låg pension och inga tillgångar. Därför vill sambon att min väninna ska stå för bouppteckningskostnader och begravning etc eller att detta bekostas genom avdrag i bouppteckningen. Det finns skäl att tro att hennes uppgifter om hennes egna ekonomi inte stämmer, kontrolleras detta?Hur stor blir min väninnas del i arvet om exempelvis pappan hade 1 000 000 kronor, skuldebrevet på huset är 150 000 kr, avdrag på 70 000 kr genom kvinnans specifikationer samt kostnader för bouppteckning, begravning etc. om 50 000 kr?Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Generellt gäller att om det inte finns något testamente från den avlidna är barnen till denne bröstarvingar och ska taga lika lott (se här). Nu är din väninna ensambarn, och eftersom hennes pappa inte var gift, ska hon ärva hela kvarlåtenskapen.

Om det finns ett giltigt testamente från pappan som anger någonting annat har din väninna alltid rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott, som är hälften av vad hon skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. I det här fallet är det alltså hälften av hela kvarlåtenskapen eftersom hon är det enda barnet. För att få ut sin laglott måste man begära jämkning av testamentet inom sex månader efter att man har blivit delgiven det, (se här). Att "eventuella särkullbarn har rätt till laglott" är alltså någonting som gäller oavsett vad som står i ett testamente.

När det gäller det här testamentet, som du uttrycker att pappans sambo har "trollat fram", framgår det i din fråga varken vad som står i det eller vad det är som gör att din väninna tror att det är "tvivelaktigt". Om hon på goda grunder tror att testamentet är ogiltigt (se här) kan hon inom sex månader efter att hon har blivit delgiven det framställa en klandertalan (se här). Det låter klokt att anlita juridisk hjälp när det gäller just detta.

När ett samboförhållande upphör, som ju har skett i det här fallet i och med din väninnas pappas död, kan den kvarlevande sambon begära bodelning av den egendom som var deras gemensamma, sk samboegendom (se här). Det sker alltså inte automatiskt utan hon måste isåfall begära detta senast när bouppteckningen förrättas.

På tal om bouppteckning så ska den upprättas senast tre månader efter dödsfallet (se här). Den som "vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet" ska lämna uppgifter om boet till bouppteckningen (se här), och det är väl sambon i det här fallet. Hon är skyldig att lämna riktiga uppgifter, men det är även möjligt att låta henne bekräfta sina uppgifter under ed enligt samma paragraf. Så bouppteckningsmannen har ingen skyldighet att se till att hennes uppgifter om boet stämmer, men det finns alltså andra sätt att se till att de inte kan undanhållas.

Gällande hur mycket pengar som din väninnan slutligen kommer ärva visar sig först när skulderna är avräknade, och när dödsboet är avvecklat. Det är normalt sett dödsboet som står för begravningskostnaderna. Först därefter sker arvskiftet till arvtagarna, och det beror ju på vad som visar sig efter att ni eventuellt klandrar det testamentet som finns. Men som tidigare sagts, om testamentet visar sig vara ogiltigt ärver din väninna ensam de tillgångar som finns kvar efter hennes pappa.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll