FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/10/2018

Hur blir bodelning av gemensamt ägd fastighet?

Vi har lån på 2,6 milj huset är värd 4,4 vi är gifta och ska skiljas äger hälften var hur blir bodelningen ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer, med ledning av hur du formulerat din fråga, i mitt svar att utgå ifrån att du och din maka tillsammans äger ett hus/fastighet, som är värt 4,4 miljoner kronor. Ni äger fastigheten gemensamt och till lika del. Jag kommer även att utgå ifrån att ni båda två svarar för lånet, d.v.s att lånet står i bådas namn, och att ni svarar för det till lika del. Jag kommer även utgå ifrån att era respektive andelar i huset är giftorättsgods.

Utöver detta, vill jag betona att jag i mitt svar inte kan svara exakt på hur bodelningen mellan dig och din maka kommer se ut. Jag kan enbart svara på hur husets värde och era skulder kommer inräknas i bodelningen. Notera också att det inte är möjligt för mig att uttala mig med någon säkerhet, utan att veta de exakta tillgångs- och skuldförhållandena mellan dig och din maka.

Bodelning innebär att vardera sidas giftorättsgods, med avdrag för vardera sidors skulder, räknas ihop

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken.

Enligt 11 kap 1 § ÄktB, skall först och främst makarnas andel i boet beräknas. Detta görs genom att man räknar hur mycket varje make har i giftorättsgods. Sedan avräknar man, jämte 11 kap 2 § ÄktB, den skuld som vardera make har från dennes giftorättsgods. Det som sedan blir över, skall läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB).

Vad dessa regler innebär för ert hus och er skuld på huset

Du och din maka äger huset gemensamt - båda två kommer därför att ta upp 2.2 miljoner på tillgångssidan (husets värde delat på två). Skulden som belöper på er båda, 2.6 miljoner, kommer vidare att belasta vardera sida med 1.3 miljoner (skulden delat på två). Kvar blir 900000 kronor, som skall gå till bodelningen.

Hur själva bodelningen exakt kommer se ut kan jag inte svara på, eftersom jag inte känner till någonting om era tillgångar och skulder i övrigt. Det jag skrivit ovan, är som sagt enbart hur själva huset och skulden som belöper på det kommer att upptas och inräknas inför bodelningen; jag hoppas att svaret ändå kan vara av nytta för dig. Du får såklart gärna återkomma med fler och mer detaljerade frågor, om du vill ha en mer uttömmande utredning av hur bodelningen kommer att se ut.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000