Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Jag är ensam syster till avliden bror, ogift och inga barn. Således enda arvtagaren. Är mina barn efterarvingar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller när din bror gått bort och om dina barn är efterarvingar. Din bror är ogift och har inga barn.

Arvsordning - Vem som ska ärva

Arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB).

I första hand ska bröstarvingar ärva, dvs arvlåtarens barn och barnbarn osv i rakt nedstigande led. (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din bror inte har några bröstarvingar är det istället arvlåtarens föräldrarna som ska ärva hälften vardera av arvet (2 kap. 2 § ÄB). Eftersom du inte nämner några föräldrar i din fråga utgår jag från att de är avlidna.

Om en förälder är avliden är det arvlåtarens syskon som delar den förälders lott (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Eftersom båda föräldrarna är döda och du är ensam syster kommer du ärva hela kvarlåtenskap, under förutsättningar att inget testamente finns.

Är dina barn efterarvingar?

Dina barn är inte efterarvingar eftersom de inte är berättigad till arv efter din avlidne bror när du går bort.

För att klargöra vad en efterarvinge är ska jag ta ett exempel. Vi utgår från en familj som består av en man och kvinna som är gifta, de har ett barn tillsammans. När mannen går bort kommer kvinnan ärva hela arvet (3 kap. 1 § ÄB). Mannens barn blir då efterarvinge eftersom barnet är en bröstarvinge men som inte kommer ärva förens kvinnan gått bort.

Kvinnan kommer ha fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen, dvs hon kan fritt disponera egendomen i fråga så länge den fria förfoganderätten består. När kvinnan sedan dör kommer barnet dels ärva sin mamma och dels ärva sin pappa genom efterarv.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Linnea RosendahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000