Hur betalas skatt på försäljningen av en fastighet?

2018-11-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vad blir vinstskatten på en hus/ tomtfärsäljning som säljs till släkt för ett taxeringsvärde på 300 000.Skattar en person som är bosatt utomland.? Om det är 2 personer ska dela på 300 000 (taxeringsvärdet)för en försäljning hur mycket kan det då tänkas bli i skatt för var och en och ev övriga kostnader.? Hur lång tid har dom som köper på sig att betala?
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Hur blir vinstskatten?
Hur mycket som ska betalas i vinstskatt beror på vad fastigheten kostade när den köptes. Vinsten är skillnaden på vad fastigheten kostade när den köptes och vad den ger vid en försäljning. Det är bara vinsten som beskattas. När vinsten räknas ut ska avdrag för försäljningskostnader och förbättringsutgifter göras, se Inkomstskattelagen (IL) 44 kap. 13-14 §.

Exempel:
- Huset köptes för 100
+Och säljs för 150
- Förbättringar i form av renovering har kostat 15
- Försäljningskostnader i form av mäklarkostnader blev 10
Då blir vinsten som ska beskattas 25 (150-100-15-10=25)

Av den summa som blir vinst så ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning, se IL 45 kap. 33 §. Som privatperson är skatten 30% på kapitalvinster, se IL 65 kap. 7 §. Detta betyder att den totala skatten blir 22% (22/30 x 30 % = 22%)

Vinstskatten är alltså inte beroende av taxeringsvärdet i sig utan på hur mycket ni gör i vinst på försäljningen av huset.

Spelar det någon roll att försäljningen sker till släkt?
När det gäller att sälja till släkten så är det ingen skillnad från att sälja till någon annan. Försäljningen sker på samma sätt och vinsten beskattas på samma sätt.

Skattar personer som är bosatta utomlands?
Även om en person inte är bosatt i Sverige är man fortfarande skattskyldig för kapitalvinst som görs på en fastighet i Sverige, se IL 3 kap. 18 § 10 punkten.

Fördelning av skatten mellan olika personer
Skatten är procentuell så oberoende av hur ägandeförhållandena ser ut så ska fortfarande 22% av vinsten betalas i skatt. Om inte skatten betalas direkt så gäller 22% på varje persons andel.

Köparens tid att betala
När tiden för betalningen ska ske kan ni bestämma själva, se Jordabalken 4 kap. Tidpunkten för betalningen påverkar när köpet ses som fullbordat. Om köparen inte betalar direkt så ska ni upprätta ett köpebrev. Detta kommer att ses som en kredit tills hela summan för köpet är betalt.

Sammanfattning
Skatten på huset är inte beroende av taxeringsvärdet utan av vinsten som görs på försäljningen. Även en person som är bosatt utomlands måste betala skatt på en försäljning av en fastighet i Sverige. För försäljningen och skatten spelar det ingen roll att en släkting köper huset.

Tiden för betalning för huset bestämmer ni själva, det kommer ses som en kredit och köpet kommer inte vara fullbordat förrän hela betalningen har gjorts.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll