Hur bestäms vårdnad om barn och var barnet ska bo

Jag och min tjej har separerat och vi har bott i en lgh hyresrätt andra hand, och nu ska hon flytta ut eftersom jag hyr den i andra hand och kommer fortsätta hyra den. Men hon säger att hon ska se till att jag inte får träffa lin dotter och att vi inte kommer han henne varananan vecka. Hon är 2 år och går på dagis sedan 1 år, hon säger att lagen gör det som är rätt vilket är att hon dka bo 100% med henne och att hon ska byta dagis till dit hon ska flytta? Hem till din mamma. Är man helt maktlös eller hur ska jag gå tillväga? Jag och mitt ex är inte ovänner eller något bara att hennes ord är lag tydligen, vill bara veta vart man ska ringa eller hur man ska göra och vad gör rättigheter man har? Jag har lägenhet , fastjobb etc, hon pluggar och har ingen bostad.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du dels vill veta hur vårdnad om barn bestäms samt hur det bestäms var ett barn ska bo. Detta är två olika frågor som endast delvis går in i varandra. Jag utgår från att ni i dagsläget har gemensam vårdnad om barnet.

Vad gäller gemensam respektive ensam vårdnad ska den förälder som vill få till en ändring av det nuvarande förhållandet ansöka om ändring hos tingsrätten (se 6 kap. 5 § Föräldrabalken). Rättens uppgift är att finna den lösning som bäst tillgodoser barnets bästa (se 6 kap. 2a §). I begreppet "barnets bästa" ingår bland annat att barnet inte ska fara illa fysiskt och psykiskt samt att det är eftersträvansvärt med en god kontakt till båda föräldrarna. Rätten presumerar inte att gemensam vårdnad är det bästa för barnet men ofta döms det ut i de fall där föräldrarna klarar av att samarbeta och har förmåga att lösa konflikter på egen hand.

Utifrån informationen i din fråga låter det som att du kan samarbeta med barnets mamma och ingenting tyder på att barnet skulle fara illa hos varken dig eller mamman. Det är omständigheter som talar för att rätten skulle döma ut gemensam vårdnad eller i vart fall se till att du får behålla vårdnaden.

Om någon av föräldrarna väcker talan om barnets boende får rätten även besluta i den frågan (se 6 kap. 14a §). Det är "barnets bästa" enligt ovan som avgör beslutet. Notera att domstolen alltså kan döma ut gemensam vårdnad men att barnet enbart ska bo hos en förälder. Även om barnet ska bo på heltid hos den ena föräldern ska den andra föräldern ha umgängesrätt så länge detta inte strider mot principen om barnets bästa (se 6 kap. 15 §).

Både vad gäller vårdnaden, boendet och umgänget kan föräldrarna själva avtala om villkoren så länge socialnämnden godkänner avtalet.

Om du vill ha råd och hjälp kan du börja med att prata med socialnämnden i din kommun. Vill du ha ytterligare juridisk rådgivning är du varmt välkommen att boka ett möte med vår Juristbyrå.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000