Hur bestäms straff vid narkotikabrott?

Hej! Varför ger inte amfetamin lika högt straff som kokain när de har väldigt liknande effekter vid intag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med ditt svar.

Jag förstår din fråga som att du vill veta varför straffet för narkotikabrott varierar beroende på de inblandade substanserna. I mitt svar kommer jag att utgå från narkotikastrafflagen (1968:64) och domstolspraxis.

Vad tar domstolen hänsyn till i påföljdsbestämningen?

Vid påföljdsbestämningen i samband med narkotikabrott kommer straffet att bestämmas med hänsyn till hur narkotikan har hanterats (överlåtelse, framställning, bruk etc., se 1 § narkotikastrafflag (1968:64)) och vilken typ samt mängd narkotika som det rör sig om (se 2 § narkotikastrafflag (1968:64)). 

Varför spelar typen av narkotika roll?

Att typen av narkotika spelar roll beror på att vissa typer av narkotika, även om alla är att anse som farliga, anses vara farligare än andra. Varför vissa typer av narkotika anses vara farligare kan bero på att de är mer beroendeframkallande eller har särskilt svåra biverkningar (du kan läsa mer om detta på Sveriges domstolars hemsida här).

Vad gäller kokain och amfetamin har i praxis uttalats att "kokain är att anse som något farligare än amfetamin" (se NJA 1983 s. 754 & NJA 2011 s. 357). Detta baseras på sakkunnigutlåtande och relevant facklitteratur inom narkotikaområdet och beror bl.a. på att kokain anses vara mer beroendeframkallande än amfetamin (du kan ta del av HD:s resonemang i länkarna ovan).

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”