FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/08/2018

Hur bestämmer vi vart barnen ska bo efter skilsmässan?

Hej!

Vi är fortfarande gifta men snart ska vi separeras men har 3 st barn. 2st tjejer som fyller snart 12 år och en kille som är 15år.

Mamman ska flytta ut nästan 5 mil bort till en annan man som har också en dotter i samma ålder som tjejerna. men det blir fortfarande samma kommun.

Vi har tänkt delat vårdnad, men Sonen på 15år vägrar bo hos denne mannen och hans dotter.

Likaså tjejerna är inte jätte intresserade med att bo där då det bl a vill fortfarande gå i samma skola på orten.

Vad gäller eller hur går vi till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter som finns och avsluta med råd om vad du kan göra.

Utgångspunkten är barnets bästa

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Det finns i lagen inte någon uttalad rätt för barnens föräldrar att träffa sina barn, tvärtom är det barn som har rätt att träffa sina föräldrar. I regel utgås från att det är till barnens bästa att ha ett umgänge med båda föräldrarna. Små barn kan i regel inte ta så stora beslut själva som vart de ska bo eller om/när de ska vara hos den ena eller den andra föräldern. Era barn är i en ålder där de inte uteslutande kan besluta själva vart de ska bo, men det kommer sannolikt att vägas in till viss del vad de själva vill. Det kommer sannolikt att beaktas i högre grad vad det äldre av barnen vill.

Som föräldrar har ni ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att barnen har rätt att umgås med er båda och att såväl du som mamman gemensamt ska se till att de har ett umgänge med den av er det inte bor med.

Det bästa är om ni kan lyssna in barnen och enas

Barn hamnar vid en separation ofta i en lojalitetskonflikt och vet inte hur de ska förhålla sig till situationen. Det är även förståeligt om barnen kan känna en osäkerhet inför att halva tiden bo någon annanstans.

Det bästa för barnen borde vara om ni kan lyssna in dem och komma överens om en lösning som fungerar för er alla. Huruvida lösningen innebär ett växelvist boende, varannan helg eller annan lösning kan variera från fall till fall. Kanske fungerar det med en upptrappning av boendet hos mamman i en takt som gör barnen trygga.

Ni kan vända er till familjerätten för råd, stöd och samtal

Om ni inte kan enas om barnens boende och umgänge är mitt råd är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om mamman går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Beroende på situationen kan man i vissa fall efter några samtal även låta barnen delta. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge och boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Avslutande råd

Kan ni inte enas och samarbetssamtal inte är möjliga är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. Som nämnt enligt ovan har avtalet samma rättsverkan som en dom från tingsrätten om socialnämnden godkänt avtalet. Behöver du komma i kontakt med en jurist kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline som kan hjälpa dig vidare.

Det finns även en möjlighet att stämma mamman och begära att rätten beslutar om vårdnad, boende och umgänge. En sådan tvist bör dock vara en sista utväg och förhoppningsvis kan ni enas dessförinnan.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”