FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/09/2019

Hur bestämmer vi hos vem av oss vårt barn ska bo och vart det ska gå i skola?

Hej!

Vi har haft gemensam vårdnad nu i 5 år. Barnet är 5 år. Vi bor på olika orter med ca 2 timmars bilresa.

Vi har varannan vecka och barnet går på dagis på båda orterna.

Fungerar jätte bra barnet har varit hos oss sedan han födes.

Pigg och glad kille som har stort umgänge med mycket vänner och släkt. På båda orterna.

Aldrig varit ett problem förrän nu när vi börjat diskuterar hur vi ska göra vid skolgång.

Förslag är att barnet ska gå i skolan på borta orten och att vi hämtar på fredag och lämnar på skolan på måndag.

Vi får 2 eller 3 helger i rad .

De får en helg i mellan plus skolveckorna .

Studiedagar och lov delas.

Vi har ju barn och familj på vår ort även jobb och bostad här.

De de erbjuder är varannan helg eller får vi flytta ditt och få varannan vecka.

Vi vill ju inte mista vår tid med barnet. E inte livet hos oss något värt med släkt och syskon.

Ingen garanti att vi får några jobb eller bostad där de bor.

Hur gör vi nu?

/ Orolig förälder

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du och den andra föräldern till ert barn gemensam vårdnad. Barnet bor varannan vecka med er och går på förskolan på båda orterna. Nu har ni börjat diskutera hur ni ska göra när barnet börjar skolan. Förslaget från dig är att om barnet går i skola på orten där den andra föräldern är boende att du hämtar på fredagen och lämnar barnet i skolan på måndagen samt att du får två eller tre helger i rad. Studiedagar och lov delas lika er emellan. Den andra föräldern föreslår däremot att du antingen får varannan helg eller att du och din familj flyttar till den andre förälderns ort och att ni då kan ha växelvis boende.

Utgångspunkten är att vårdnadshavarna ska komma överens

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdnad ska man gemensamt ta de beslut som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB).

I ert fall innebär det att utgångspunkten är att du och den andra föräldern gemensamt ska komma överens om vart barnet ska bo och vart det ska gå i skola. Du kan inte själv bestämma att barnet ska gå i skola på din ort och inte heller ensidigt bestämma att barnet ska ha umgänge med dig tre helger i sträck. Likväl kan inte den andra föräldern ensidigt bestämma att barnet ska gå i skola på den ort vederbörande är boende på eller kräva att du ska flytta närmre för att ni ska ha ett växelvis boende. Det bästa är således om ni kan komma överens. Kan ni inte komma överens finns det en möjlighet att du, eller den andra föräldern, vänder er till domstol för att få avgjort om t.ex. boende och umgänge (6 kap. 14 a § FB och 6 kap. 15 a § FB).

Det kan vara en god idé att ha samarbetssamtal hos familjerätten

Min rekommendation i ditt fall, om ni inte kan komma överens, är att du i första hand vänder dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning avseende vart barnen ska bo, gå i skola och hur umgänget ska se ut. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att du och den andra föräldern, då ni är gemensamma vårdnadshavare, ska komma överens om vart barnet ska bo, vart barnet ska gå i skolan och hur umgänget ska se ut. Ingen av er kan bestämma om boende, umgänge eller skolgång utan den andres samtycke. Kan ni inte komma överens är min första rekommendation att du vänder dig till familjerätten i din kommun för samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, varför det krävs att även den andra föräldern ställer upp. Eventuellt kan familjerätten hjälpa er att komma överens och ni kan med hjälp av familjerätten upprätta ett avtal om hur boende och umgänge ska se ut.

Kan ni inte komma överens med hjälp av familjerätten, eller den andre föräldern inte vill ställa upp på samarbetssamtal, är mitt förslag att du vänder dig till en jurist. Juristen kan i ett första skede upprätta ett förslag till avtal om hur boende och umgänge ska se ut, efter de önskemål du har. Juristen kan därefter sända det till den andre föräldern med förhoppning om att ni kan komma överens redan i det skedet. Om ni inte kan komma överens är nästa åtgärd att stämma den andra föräldern till domstol för att få beslutat om boende och umgänge.

Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister för upprättande av avtal eller för att företräda dig eller om något i svaret ovan är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?