Hur bestämmer man kring boendet och vårdnaden av barn?

Hej! Jag har delad vårdnad om min son. Han är folkbokförd på min adress. Bor varannan vecka hos mig. Hans pappa har blivit vräkt för andra gången och har nu tillsvidare flyttat in hos sin mamma. Nu tycker både min mamma och pappa att vår son borde bo hos mig på heltid och att hans pappa får ha honom varannan helg. Tycker även att jag ska ansöka om ensam vårdnad eller min pappa till och med sa att det borde upphävas eftersom att han inte har ett eget boende. Men jag menar på att så lätt är det nog inte. Så vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Reglerna kring vårdnad finns i 6 kap föräldrabalken (FB).


Ni kan avtala om boendet, alternativt kan du vända dig till domstolen

Du skriver att din familj tycker att din son borde få bo hos dig på heltid, men hos pappan varannan helg. Eftersom ni i nuläget har gemensam vårdnad så har ni ett gemensamt ansvar och bestämmanderätt över barnen, 6 kap 13 § FB. Det innebär att ni tillsammans ska bestämma var barnen ska bo. Om ni kommer överens, kan ni avtala om att er son ska bo hos dig på veckorna och hos pappan varannan helg. Ett sådant avtal är giltigt om det har godkänts av socialnämnden, 6 kap 14 a § andra stycket FB. Om ni har svårt att komma överens kan ni få hjälp genom samarbetssamtal i socialtjänstens regi, 6 kap 18 § FB och 5 kap 3 § SoL. Du kan ringa till din kommun, så kommer de delegera dig vidare så du får hjälp med att ordna samarbetssamtal. De kan hjälpa er att komma överens och ge er råd kring er situation.


Om ni inte alls kommer överens om boendet, så kan du vända dig till domstolen som kan bestämma hur barnets boende ska utformas, 6 kap 14 a § första stycket FB. Domstolen ska göra denna bedömning utifrån vad som är bäst för barnen, 6 kap 2 a § FB. Innan du kan väcka talan om boende vid domstol så måste dock du och pappan till ert barn deltagit i informationssamtal, 6 kap 17 c § FB. Detta för att öka chanserna att ni kommer överens utan domstolens inblandning.


Hur du kan gå tillväga för att få ensam vårdnad

Om du inte känner att det räcker med att boendet regleras, så kan ni även reglera vårdnaden. För att ändra vårdnaden kan du gå tillväga på några olika sätt. Det viktigaste är att barnets bästa är avgörande i alla beslut, 6 kap 2 a § FB. För det först kan ni, likt jag nämnde ovan, avtala om att vårdnaden ska vara ensam för dig. För att avtalet ska vara giltigt ska det vara skriftlig och godkännas av socialnämnden, 6 kap 6 § FB.


Om ni inte kommer överens (vilket ofta är fallet) kan du vända dig till familjerätten i eran kommun som kan hjälpa er att nå en lösning som ni båda är nöjda med. Som ovan nämnt kan du ringa till din kommun så kommer de att delegera er rätt.


Om ni inte kommer överens på egen hand eller med hjälp av familjerätten så finns det möjlighet att ansöka om stämning i tingsrätten, där de prövar hur vården ska regleras, 6 kap 5 § FB. Det är dock viktigt att veta att när tingsrätten gör denna bedömning så tar de beslut utifrån olika överväganden, och det är inte säkert att de dömer som du vill. I beslut om vårdnad ska rätten ta hänsyn till vad som är barnets bästa, 6 kap 2 a § FB. För att avgöra vad som är barnets bästa tar domstolen särskilt hänsyn om barnet riskerar att bli utsatt för övergrepp, bli bortförd olovligen eller fara illa på annat sätt samt barnets behov att ha en bra kontakt med båda sina föräldrar.


Vad gäller påståendet om att vårdnaden borde upphävas, så kommer den göra det om ni antingen kommer överens om ensam vårdnad eller om tingsrätten bedömer att du bör ha ensam vårdnad.


Sammanfattning och mina råd

Sammanfattningsvis kan ni i första hand avtala om både boende och vårdnad, vilket även är min rekommendation. Kom bara ihåg att det måste godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Först om det inte går, kan du pröva vårdnaden i tingsrätt. Tänk också igenom vad du egentligen vill, kanske räcker det exempelvis med att boendet regleras men att vårdnaden består.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att din situation kommer lösa sig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”