FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt09/03/2018

Hur beskattas virtuella valutor vid gåva?

Hej! Om jag har fått olika crypto valutor i donationer via youtube och okända användare, ska det skattas? Hur hanterar man det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Skatteverket beskattas olika typer av virtuella betalningsmedel på samma sätt, varför redogörelsen i det följande får anses avse alla virtuella betalningsmedel. Följande är främst ett återgivande av Skatteverkets uttalande rörande virtuella betalningsmedel. Du kan läsa mer här Skatteverket.

Vilken sorts tillgång är virtuella betalningsmedel för en privatperson som inte bedriver näringsverksamhet?

Försäljning av virtuella betalningsmedel ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om "Andra tillgångar" (kapitalplaceringstillgång) eftersom virtuella betalningsmedel inkomstskattemässigt inte kan likställas med en utländsk valuta.

Inkomster från mining av virtuella betalningsmedel

Om man som privatperson har inkomster från mining av virtuella betalningsmedel ska man betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Virtuella betalningsmedel i näringsverksamhet

Vid försäljning av virtuella betalningsmedel betalning i din näringsverksamhet ska efterföljande värdeförändring normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där virtuella betalningsmedel är en lagertillgång. I sådana fall ska du redovisa inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller till exempel utåtriktad växlingsverksamhet.

Försäljning av och betalning med bitcoin

När du säljer, byter eller på liknande sätt överlåter tillgångar ska detta kapitalvinstbeskattas. Detta gäller även för virtuella valutor.

Om du säljer virtuella betalningsmedel och får ersättning i form av kronor eller utländsk valuta ska denna försäljning redovisas och kapitalvinstbeskattas. Detta gör du på bilaga K4 under avsnitt D som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Sammanfattningsvis

Sammantaget anser Skatteverket att virtuella betalningsmedel utgör en kapitaltillgång för innehavaren, vilken sorteras in under reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen, såsom "andra tillgångar" och inte som personlig tillgång, vilket medför en beskattning på 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). De anses sålunda inte vara värdepapper eller utländska valutor, utan ska ses som en tillgång enligt 52 kap. inkomstskattelagen.

Gåva

Förvärv genom gåva är emellertid skattefritt, varför du inte ska beskattas för att du fått valutan (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer du, enligt ovan, beskattas om du säljer valutan med vinst.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?