Hur beskattas vinsten vid försäljning av privat fastighet?

2020-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Om jag säljer en fastihet för 100000kr som taxeringsvärdet är 206000kr på hur mycket skatt får jag betala då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När man beräknar skatt på en såld fastighet så finns det flera omständigheter som behöver beaktas för att kunna beräkna beskattningen. Jag utgår från att du är en privatperson och kan ge en generell bild för hur beräkningen går till.

En fastighet är en tillgång och en försäljning av den kommer därför att påverka din inkomst av kapital i form av en kapitalvinst eller en kapitalförlust (41:1 IL).

Vid en försäljning av fastigheten så ska vinsten tas upp för beskattning. För kapitalvinsten så räknar man inte med den summan du betalt för fastigheten och inte heller de kostnader du haft för att bibehålla inkomster (42:1 IL).

Avdrag

Vid försäljning av fastigheter får man göra avdrag för omkostnadsbeloppet (räkna bort från summan som ska beskattas). Avdrag kan göras för tex renovering eller reparationer (45:11-12 IL).

Kvotering

Den summan som man ovan kommit fram till ska sedan kvoteras med 22/30 av kapitalvinsten. Kvoteringen innebär en minskning av kapitalvinsten som ska tas upp till beskattning (45:33 IL).

Skatt

Den statliga skatten är 30 % av kapitalvinsten som gjorts.

Vad är taxering?

Taxeringen ligger inte till grund för den skatt du kommer betala vid försäljningen av fastigheten. Taxeringen används för att beräkna fastighetsskatten eller fastighetsavgiften som ska betalas varje år.

Sammanfattning:

För att räkna ut den skatt som uppkommer på din fastighetsförsäljning behöver fler omständigheter beaktas. För att förenkla något kan din uppställning se ut såhär:

+Värdet vid försäljning

-provision

- omkostnadsbelopp (värdet du köpte fastigheten för, förbättringskostnader och underhåll)

= kapitalvinst

Kapitalvinst*22/30=beloppet du ska beskattas för. Detta gångrar du sedan med skattesatsen på 30%.

Du får gärna skriva igen för att få vidare rådgivning eller om du vänder dig till våra jurister på Lawline.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (355)
2021-03-03 Gäller olika skattesatser beroende på avsikten med bostaden?
2021-02-19 Hur beskattas överlåtelse av bostadsrätt då lånet ska övertas?
2021-02-11 Hyra ut privatbostad - hur beskattas det?
2021-02-07 Hur beskattas avyttring av delägarrätter för begränsat skattskyldiga?

Alla besvarade frågor (89907)