Hur beskattas kapitalvinsten om den används för lånebetalning?

Jag och mina 2 systrar fick ett hus i gåva av vår pappa. Nu vill jag sälja min del för ca 850.000. Jag köpte en bostadsrätt aug 2017 för 4.950.000 med lån 3.712.500. Blir jag skatteskyldig för vinsten på 850.000 om jag använder hela summan till att betala av lån på min bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). Jag kommer att dela in din fråga i två delar: ena delen rör hur en dylik vinst beskattas i allmänhet och den andra delen rör hur beskattningen ser ut om vinsten används för att betala av ett lån.

Hur beskattas vinsten vid fastighetsförsäljning?

En vinst (kapitalvinst) ska i stora drag beräknas som det värde tillgången har sålts för minskat med det värde som har lagts ner på tillgången (anskaffningsutgift). Detta framgår av 44 kap. 13 § IL. Eftersom att du och dina systrar fick huset som gåva utgörs anskaffningsutgiften i ditt fall av det värde som din pappa köpte huset för (se 44 kap. 21 § IL). Anskaffningsutgiften ska vidare delas på tre för respektive delägare för att den ska överensstämma med era andelar. När vinsten har beräknats ska bara 22/30-delar av den läggas till grund för beskattningen om huset är en privatbostadsfastighet. En fastighet är en privatbostadsfastighet om den används som permanentbostad av innehavaren eller närstående till innehavaren.

Hur beskattas vinsten om den används för lånebetalning?

Du vill använda hela vinsten på att betala av ditt lån och jag tolkar din fråga som att du undrar om detta kan innebära att du inte behöver betala skatt på vinsten. För att besvara kärnfrågan finns inga lagregler som innebär att du inte beskattas för den vinst du har gjort.

En viss skattelättnad i ditt fall går däremot att finna i 42 kap. 1 § st. 2 IL. Den innebär att en person får göra avdrag i deklarationen för bl.a. ränteutgifter. Ett avdrag innebär att du minskar din vinst för året och därmed minskar det totala värde som läggs till grund för beskattningen. I ditt fall kan du alltså göra avdrag för de ränteutgifter som är kopplade till lånet, för att därmed minska den slutgiltiga beskattningen.

Sammanfattning

Det finns inga specifika lagregler som innebär att en person inte är skattskyldig för vinsten vid fastighetsförsäljning. Att vinsten används för att betala av ett lån innebär däremot att en del av utgiften är kopplad till ränta. Sådana ränteutgifter är avdragsgilla och medför en viss skattelättnad.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo