Hur beskattas en försäljning av en del av en fastighet?

2019-06-29 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hur beskattas försäljning av en del av tomt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskattning sker genom inkomstskattelagen, och försäljning av en fastighet anses vara beskattning av kapitalvinst. I 44 kap. och framåt regleras beskattning av kapital.

I 44 kap. 13 § inkomstskattelagen anges hur beräkningen av beskattning ska ske. Där anges att kapitalvinsten som ska beskattas räknas ut genom att ta skillnaden mellan ersättningen för försäljningen minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Alltså: (Ersättning – avgifter – omkostnadsbelopp) = kapitalvinsten som ska beskattas.

Omkostnadsbeloppet - huvudregel

Omkostnadsbeloppet för fastigheter är utgifter för anskaffning (hur mycket det kostade att köpa) + utgifter för förbättring, t.ex. arbeten som har skett på fastigheten (44 kap. 14 § inkomstskattelagen).

Alltså: (Kostnad när man köpte fastigheten + kostnad för förbättringar) = omkostnadsbelopp

Denna bestämmelse om omkostnadsbelopp kompletteras av 45 kap. 19 § inkomstskattelagen som handlar om avyttring av del av fastighet.

Där anges att kapitalvinsten ska "beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen".

Detta innebär att man ska räkna ut hur stor del av omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § som hänför sig till den del av fastigheten som ska försäljas.

Alternativ metod för omkostnadsbelopp

Du som skatteskyldig kan också begära att beräkningen av omkostnadsbeloppet sker på annat sätt enligt 45 kap. 20 §. På detta sätt så antas omkostnadsbeloppet för delen av fastigheten vara lika stor del som marknadsvärdet för delen av fastigheten. Om t.ex. fastigheten är värd 1 200 000 kr, och den avyttrade delen är värd 400 000 kr = 1/3 av det totala värdet, så kommer omkostnadsbeloppet för den delen av fastigheten vara 1/3 av det totala omkostnadsbeloppet för hela fastigheten.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (107)
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968
2019-11-14 Hur påverkas en markägare av att arrendatorn ska betala fastighetsavgift retroaktivt?
2019-11-06 Hur ska vi överlåta fastigheten?
2019-10-31 Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av jordbruksfastighet

Alla besvarade frågor (77320)