Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

Hej,

Jag har fått 3st bitcoin som gåva men vill växla in dessa mot riktiga pengar. Hur gör man rent skattemässigt? Spelar det nån roll att det är bitcoin jag har fått? Gåvoskatt är ju inget som finns längre.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital finns i 41-43 kap. IL. Regler om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44-55 kap. IL.

Gåvor är skattefria i Sverige

Precis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att gåvan ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Under förutsättning att dessa kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.

Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL).

Att växla in bitcoin mot riktiga pengar resulterar i en avyttring, vilket gör att en eventuell vinst kommer kapitalvinstbeskattas.

Enligt 42 kap. 1 § första stycket IL ska kapitalvinster tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster är avdragsgilla (42 kap. 1 § andra stycket IL). Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap. 13 § IL som ersättningen för tillgången som avyttras, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet. Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:

Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - Omkostnadsbelopp

Enligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad man betalt för tillgången) plus förbättringsutgifter (utgifter för eventuella förbättringar). Eftersom du fått bitcoin i gåva, inträder du som gåvomottagare i givarens skattemässiga situation, vilket gör att du tar över givarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL). Detta är en allmän princip inom skatterätten som kallas kontinuitetsprincipen.

För att beräkna kapitalvinsten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen minus eventuella försäljningsutgifter du haft, minskat med gåvogivarens omkostnadsbelopp.

Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).

När sker beskattning av bitcoin och andra kryptovalutor?

Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL). Kapitalförluster ska inte dras av som kostnad förrän det år då förlusten är definitiv (44 kap. 26 § andra stycket IL). Om du säljer dina bitcoin år 2020 och gör en kapitalvinst, ska intäkten tas upp samma år. Gör du en kapitalförlust vid försäljningen ska den tas upp när förlusten är definitiv.

Sammanfattning och råd

Det spelar ingen roll att det är bitcoin du fått i gåva. Eftersom gåvor är skattefria kommer du inte beskattas för själva gåvan av bitcoin, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Däremot kommer avyttringen beskattas, dvs när du säljer eller byter dina bitcoin. En kapitalvinstberäkning ska göras där vinst beskattas med 30 % statlig inkomstskatt, medan förlust är avdragsgill till 70%. Försäljning av kryptovalutor ska redovisas på bilaga K4 under avsnitt D, som lämnas in tillsammans med din inkomstdeklaration. Du kan läsa mer om beskattning av kryptovalutor på Skatteverkets hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo