Hur beskattas avyttring av delägarrätter för begränsat skattskyldiga?

2021-02-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag är pensionär som är utflytande sedan 2012. Tänker sälja Norska aktier som förvaltas i Norge . Jag är begränsat skatteskyldig . Hur lär eventuell försäljning beskattas ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL kommer du som utgångspunkt inte att beskattas för den kapitalvinst du gör när du avyttrar dina delägarrätter.

Emellertid stadgar 3 kap. 19 § IL att skattskyldigheten för kapitalvinster på sådana aktier som du nämner i din fråga kvarstannar i 10 år efter det att du flyttat ut från Sverige. Du kommer således vara skattskyldig i Sverige för den kapitalvinst du gör om du avyttrar dina aktier under 2021, om dessa aktier förvärvades under den tid du var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?