Hur beskattas ärvda fondandelar?

Har ärvt några fondandelar av min mor. Vill nu sälja dessa men vet inte hennes anskaffningsvärden. Hur beskattas försäljningen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beräkning av anskaffningsvärdet

Försäljning av fondandelar beskattas som kapitalvinst eller förlust i inkomstslaget kapital (41 kap 1 § IL). För att räkna ut beskattningen används precis som du säger anskaffningsvärdet. Enligt 44 kap 21 § inkomstskattelagen (IL) så ska du i situationer gällande arv som anskaffningsutgift räkna ett belopp som motsvarar det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om den tidigare ägaren i stället hade avyttrat tillgångarna på dagen för äganderättsövergången. Detta innebär alltså marknadsvärdet för andelarna när du ärvde dem.

Vad blir skatten?

Kapitalvinsten eller förlusten beräknas sedan som skillnaden mellan ersättningen du får när du säljer andelarna och omkostnadsbeloppet som beräknat enligt ovan (44 kap 13 § IL).

Skattesatsen på kapitalvinst är sedan 30% (65 kap 7 § IL). Om det är en förlust kan du göra vissa avdrag för denna på andra inkomster du har i kapital (48 kap 20-24 § IL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo