Hur berkänas efterarvet?

Bakgrund: mor dör och efterlämnar belopp, säg 450.000kr. Fadern ärver henne. 3 helsyskon finns. När fadern dör finns ca 2000.000kr. Han har testamenterat sin del, utanför laglotten till två av syskonen. Hur beräknas moderns del som ska delas lika. Är det värdet så som det var när hon dog? Eller procenten av tillgångarna vid hennes dödsfall? Eller blir hennes tillgångar 50% av tillgångarna vid faders död? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!


När en make avlider ärver den efterlevande maken den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). När den efterlevande maken därefter avlider ärver den först avlidne makens arvingar dennes kvarlåtenskap i form av efterarv (3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Efterarvet består som sagt utav den kvarlåtenskap som lämnades efter den först avlidne maken, det vill säga i detta fall moderns 450 000kr.

Man kan dessutom använda sig av s.k efterarvskvot för att lättare räkna ut efterarvet. Eftersarvskvoten är en kvot som baseras på det som utgör efterarv och det som utgör det totala som den efterlevande maken fått när den först avlidne maken dog.

Jag kommer att illustrera detta med ett eget exempel här nedan då jag inte har någon information om hur mycket fadern i ditt fall fick efter att bodelningen gjordes:

A och B var gifta fram tills att A avlider. Efter bodelningen som görs får A och B vardera 500 000kr i giftorättsandel. Varken A eller B har enskild egendom. Detta innebär att A har en kvarlåtenskap på 500 000kr. B ärver dock A:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och får därmed 1 000 000kr totalt. För att räkna ut efterarvskvoten tar man A:s kvarlåtenskap dividerat med det totala som B får: 500 000/ 1 000 000 = 0,5. Efterarvskvoten är därmed 50% (0,5) och det är denna del som A:s arvingar ska ärva utifrån B:s kvarlåtenskap när B dör.

I ditt fall är det som sagt svårt att beräkna efterarvet genom efterarvskvot då jag inte har tillräckligt med information, men det är alltså de 450 000kr som ska fördelas mellan moderns arvingar.


Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000