Hur beräknas vinstskatten vid försäljning av bostad?

2019-09-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej. Min fråga är: om vi säger att jag har köpt ett hus för 500 000 kr och sedan lånar 300 000 kr till på huset innan jag säljer det för 700 000 kr. Räknas det då som att jag har tjänat 200 000 kr och måste betala skatt eller räknas lånet in där så att jag har förlorat pengar och slipper skatten?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan som ska besvaras är hur en eventuell vinstskatt ska beräknas. Den här typen av frågor regleras i inkomstskattelagen (IL).

Hur beräknas vinstskatt?

Om du säljer en fastighet och går med vinst så har du fått en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas på följande vis (44 kap. 13 § IL):

+ Försäljningspriset

- Utgifter för försäljning. Exempelvis mäklararvodet.

- Inköpspris inklusive lagfartskostnad och pantbrev (44 kap. 14 § IL).

- Förbättringsutgifter (45 kap. 11-12 §§ IL).

1. Ny, till eller ombyggnad.

2. Förbättrande reparationer de senaste 5 åren.

- Kapitaltillskott (gäller enbart bostadsrätt).

+ Återföring av tidigare uppskov.

= Kapitalvinst/-förlust

Skatt

När kapitalvinsten är fastställd kan den slutliga skatten beräknas. Skatten beräknas genom att kapitalvinsten multipliceras med 22/30 och 30%, vilket blir kapitalvinsten x 22/30 x 0.3 Detta innebär att vid försäljning av en fastighet är den effektiva skatten 22 % (45 kap. 33 § IL).

Vad innebär detta för dig?

I exemplet du anförde i frågan hade du skattat med 22 % på kapitalvinsten som i det fall hade blivit 700 000 - 500 000 kr = 200 000 kr. Lånet tas ej med i beaktande vid beräkningen av kapitalvinsten då det varken är en kostnad eller förbättringsutgift i detta sammanhang.

Hoppas att du har får svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll