FrågaSKATTERÄTTFastighetsskatt30/04/2021

Hur beräknas vinstskatten på en bostadsrättslägenhet som man ärvt?

Hej! Jag undrar många procent vinstskatten är när vi ska sälja en bostadsrättslägenhet som vi ärvt? Min bror ska ta över ett hus som blivit värderat till 750 000 kr. Ska han då lösa ut mig med hälften? M.v.h

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inkomstskattelagen avgör hur mycket du ska beskatta vid försäljning av en bostadsrättslägenhet. Jag utgår från att bostadsrätten är en privatbostad, men notera att andra regler gäller om det istället är en näringsbostadsrätt (42 kap 1 § inkomstskattelagen)

När man ärver en bostadsrättslägenhet betalar man inte någon skatt vid själva arvet (8 kap 2 § inkomstskattelagen).

Däremot behöver personen som ärvt bostadsrättslägenheten betala skatt på kapitalvinsten alternativt kapitalförlusten när lägenheten säljs. För att beräkna kapitalvinsten eller förlusten tar man ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § inkomstskattelagen).

Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgift samt förbättringsutgifter. Vid arv tar du som arvtagare över omkostnadsbeloppet från arvlåtaren, det vill säga det belopp som arvtagaren betalade för bostadsrätten. Förbättringsutgifter kan exempelvis vara förbättringsutgifter. Notera att även stämpelskatt ska inkluderas i samband med förvärvet (44 kap 14 § och 21 § inkomstskattelagen).

Efter uträkningen ovan tar man 22/30 delar till beskattning om beloppet är en kapitalvinst och 50% om beloppet är en kapitalförlust (45 kap 33 § inkomstskattelagen).

På detta belopp ska 30% beskattas, under förutsättning att inkomsten hänför sig till inkomstslaget kapital (65 kap 7 § inkomstskattelagen).

Jag tolkar det som att du och din bror samäger bostadsrätten genom arvet. I sådant fall beskattas ni för den andel som ni har i egendomen som överlåts.

Sammanfattning

Vid försäljning av en privatbostadsrättslägenhet beskattas man på kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknar man genom att man tar ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet.

Från detta belopp tar man upp 22/30 delar av kapitalvinsten för beskattning. Detta belopp ska beskattas med 30%.

Om du och din bror samäger bostadsrätten, gäller att ni beskattas för den andel som ni har i egendomen när den överlåts.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?