FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta31/05/2021

Hur beräknas ränta på skadestånd?

Hej hur ska jag räkna räntan för skadestånd från 15juli 2019 tills nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regleringen kring ränta på skadestånd återfinns i räntelagen (RänteL).

Om skadeståndet avser brott som begåtts med uppsåt ska ränta betalas från den dag då skadan uppkom (se 4 § femte stycket RänteL). I övriga fall som rör ränta på skadestånd ska ränta utgå på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på ersättning och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras. Gäldenären är inte skyldig att betala någon ränta för tiden innan kravet och utredning kommit honom till handa (se 4 § tredje stycket RänteL).

Räntesatsen som gäller för skadestånd är referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter (se vidare 6 § första stycket RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (se vidare 9 § RänteL) och uppgår i dagsläget till 0%. I dagsläget ligger således räntesatsen på 8%.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”