Hur beräknas och fördelas vår mosters arv?

Hej

En fråga om arv.

Min moster dog för 6 år sedan. Hon var gift med samma man hela livet och de fick inga barn.

De var rätt förmögna både vad gäller bostad, pengar och värdepapper. Mannen har inte slösat bort förmögenheten efter min mosters bortgång, utan den har snarare ökat.

Nu är hennes man nära döden och jag undrar nu hur arvsrätten ser ut. Vi är 8 st syskonbarn och om jag förstått det rätt så ärver vi en del av hennes förmögenhet som hon hade när hon dog.

Hur räknas det? Är det hälften av vad bostaden säljs för, hälften av pengar och värdepapper som de hade det datum min moster dog? Ska sedan hennes halva av tillgångarna fördelas på oss 8 syskonbarn?

Är detta något som sker automatisk när någon går igenom bodelningen?

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och arv i Ärvdabalken (ÄB).

Först och främst ska en bodelning ha gjorts mellan din mosters dödsbo och mosterns efterlevande make (9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Syftet med bodelningen är att makarnas gemensamma tillgångar ska delas lika mellan dem (9 kap. 5 § ÄktB). Det är endast giftorättsgods som är föremål för bodelning - alltså alla tillgångar som inte är enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller föreskrift om att det ska vara enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Allt makarna äger tillsammans är således giftorättsgods och vardera make ska erhålla 50 % var av tillgångarna. Om makarna exempelvis hade gemensamma tillgångar på 1 miljon ska då varje make erhålla 500 000 kr var. De hypotetiska 500 000 kr tillhör alltså din mosters dödsbo och blir då föremål för arv tillsammans med hennes eventuella enskilda egendom.

Efterarv

Just nu har den efterlevande maken mosterns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Det innebär att maken inte har full äganderätt till egendomen och därmed inte kan testamentera bort mosterns egendom. Mosterns arvingar har rätt till viss kvotdel av den efterlevande makens totala egendom som motsvarar arvet efter mostern, alltså inte en specifik summa eller viss egendom (NJA 1995 s. 303). Arvingarna har rätt till 50 % av den efterlevande makens egendom. Vad gäller en ökning av boets värde, som du angivit, tilläggs den normalt i summan och arvingarnas kvotdel påverkas inte (3 kap. 4 § ÄB). Om boets värde nu är 1.500 000 kr (till följd av ökning) så har alltså arvingarna som huvudregel rätt till 50 % av denna.

Vilka är arvingarna?

Er avlidna mosters kvarlåtenskap fördelas till hennes arvingar enligt arvsordningen. Om hon inte har några barn, tilldelas arvet hennes föräldrar eller annars hennes syskon. Om även de är avlidna, så träder syskonbarnen in som arvingar och varje gren tar lika lott (ÄB 2 kap. 2 §). Förutsatt att alla dessa förutsättningar är uppfyllda, har du och dina syskon/kusiner rätt till hela kvarlåtenskapen efter er moster.

Sammanfattning

I samband med att er moster var gift har hennes efterlevande make rätt till efterarv. Detta innebär att han nu har mosterns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Förutsatt att arvsordningen är uppfylld i tur och ordning, har ni åtta syskon (tillsammans) rätt till 50 % av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen har ni rätt till först när denne avlidit och det är precis som du säger 1/8 var av dessa 50 % som var och en av er ärver. Arvskiftet (fördelningen) sker efter att bouppteckningen upprättats och det är då samtliga dödsbodelägare kallas - inklusive ni som arvingar. Därutöver har ni även rätt till mosterns eventuella enskilda egendom som också delas i åttondelar till var och en av er syskon.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000