Hur beräknas lagstadgad tid?

FRÅGA
I mitt anställningsavtal står det att provanställning kan avslutas med två veckors varsel.Är 2 veckor = 14 dagar eller 10 arbetsdagar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 31 § lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avslutas i förtid eller utan att övergå i en tillsvidareanställning minst två veckor i förväg.

I 1 § lagen om beräkning av lagstadgad tid stadgas, att om det enligt lag eller särskild författning ska räknas efter vecka är slutdagen ansedd som genom sitt namn i veckan från vilken tidräkningen började. Inleds tidräkning med en måndag och tidräkningen utgörs av två veckor, ska alltså den slutliga dagen även vara en måndag.

I lagens 2 § 1 st stadgas, att infaller den tid som enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag. Detta innebär att infaller den slutliga dagen på någon av ovan nämnda dagar, ska nästkommande vardag anses vara slutlig dag för beräkningen. Alltså räknas två veckor som minst 14 dagar.

Hoppas att du fick svar på sin fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll