Hur beräknas laglotten i förhållande till arvet?

Änka. Har en avliden son som har två barn. Barnbarnen är alltså bröstarvingar. Enligt hennes testamente ska barnbarnen endast erhålla sin laglott, 25% vardera. Resterande 50% ska fördelas till systerns två barn med 25% vardera. Dessutom är inskrivet att systern ska erhålla allt bohag/lösöre och en personbil. Värde ca 400 000 kr. Änkans totala tillgångar uppskattas till ca 2 mkr. Fråga: Hur beräknas laglotten? 50% av de totala tillgångarna; alltså 50% av 2 mkr eller 50% av de återstående 1,6 mkr när systern har erhållit 400 000 kr?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar det som att 50 % av arvet är testamenterat till de två bröstarvingarna, och att 50 % av arvet är testamenterat till änkans systers barn. Utöver detta har tillgångar med ett värde på 400 000 kr testamenterat till änkans syster. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Arvsordning

Vem som ärver (när det inte finns något testamente) framgår av den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB. I första hand är det bröstarvingar som ärver. Bröstarvingar är barn till den avlidne och barnen ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är i livet ärver istället detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). Barnbarnen är alltså, precis som du säger, bröstarvingar till änkan och är således först i arvsordningen.

Laglott

Om inget testamente finns utgår arv enligt den ordning som anges i 2 kap. ärvdabalken. I ett testamente kan dock testamentsgivaren själv bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen efter dennes död. Testamentet får dock inte inkräkta på den laglott som bröstarvingar har rätt till enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten består av hälften av det totala arvet och går inte att testamentera bort. Det totala arvet är i detta fall på två miljoner kronor och laglotten uppgår då till 1 miljon kronor, barnbarnen har alltså rätt till 500 000 kr/var.

Om änkan testamenterar bort 50% av arvet till sin systers barn och ytterligare 400 000 kr till en släkting, så får bröstarvingarna mindre än deras laglott på hälften av det totala arvet. Ett sådant testamente skulle alltså innebära en inskränkning av laglotten. Om testamentet innebär en inskränkning av laglotten så kan bröstarvingarna begära en jämkning av testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att arvet utgörs av den avlidnes samtliga tillgångar (i detta fall cirka 2 miljoner kronor) och laglotten beräknas utifrån det. Laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan tas ifrån honom eller henne genom testamente och dess storlek är hälften av arvet. Laglotten uppgår i detta fall alltså till 500 000 kr vardera för bröstarvingarna.Testamentet innebär därmed en inskränkning av bröstarvingarnas laglott och kan bli föremål för jämkning.

Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”