Hur beräknas kvotdelen vid särkullbarns rätt till efterarv?

2017-03-06 i Efterarv
FRÅGA
Detta är fallet:Ett gift par med 4 särkullebarn. 2 tillhörande modern och 2 tillhörande fadern.Total egendom 1000000 för enkelhetens skull.Mannen går bort och enligt testamente får faderns barn ut sina arvslotter på 1/8 del (125000 var).(Kvinnan har fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen)Hur beräknar man hur stor kvot mannens barn får ta del av vid kvinnans bortgång??Svar fås gärna i text samt räkneexempel. Tackar på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna utgångspunkter

Enligt 23kap. 1§ Ärvdabalken ska en bodelning upprättas enligt Äktenskapsbalkens regler om den döde var gift. Enligt 10kap. 1§ Äktenskapsbalken är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, om man då antar att egendomen om 1 000 000 är giftorättsgods ska den ingå i bodelningen. Enligt 11kap. 3§ Äktenskapsbalken ska giftorättsgodset efter skuldavräkning delas lika mellan makarna. Alltså får makarna 500 000 var(förutsatt att det inte finns några skulder). Kvarlåtenskapen efter fadern blir således 500 000.

Faderns barn är bröstarvingar och har därmed enligt 2kap. 1§ Ärvdabalken som utgångspunkt rätt till hälften var av arvet(250 000/var). I ditt fall går dock 250 000 som ”egentligen” skulle tillfallit bröstarvingarna enligt testamente till modern med fri förfoganderätt.

Beräkningen av kvotdelen

Kvotdelen beräknas enligt 3kap. 2§ Ärvdabalken genom att man tar arvet efter maken(det som ”egentligen” skulle tillfallit bröstarvingarna) delat med helheten(det modern fått genom bodelning + arvet från mannen).

Förtydligande räkneexempel över uträkningen:

Det som ska räknas ut är som nämnt ovan divisionen mellan arvet från maken och det som makan erhållit totalt(helheten).

Arvet från maken = 250 000

Helheten = 500 000(från bodelningen) och 250 000(arvet från maken) = 750 000

Kvotdelen = 250 000/750 000 = 0,33

Kvotdelen blir alltså 0,33 vilket innebär att faderns bröstarvingar enligt 3kap. 2§ Ärvdabalken har rätt att dela på en 1/3 av makans kvarlåtenskap när hon går bort.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95763)