Hur beräknas kvotdelen för efterarv?

2020-08-22 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Hur räknas kvotdel fram vid efterarv?Dvs särkullbarn ärver direkt. Kvarvarande kvarlåtenskap ärvs av make/maka med full förfogande rätt. Hur beräknas den i förhållande till make/makas egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arv och efterarv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln när den avlidne var gift är att hela kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen har sedan rätt till efterarv vid den efterlevande makens död (3 kap. 2 § ÄB).

När det finns efterarvingar får den efterlevande maken kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt – detta innebär att man får använda arvet hur man än vill, däremot får man inte testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån (3 kap. 2 § och 3 § ÄB).

Hur kvotdelen för efterarv räknas fram

Efterarvet utgörs av den kvotdel som den efterlevande maken ärvde. Denne beräknas genom att man dividerar den del som maken ärvde, med den totala förmögenheten han/hon hade efter arvet.

Om vi exempelvis låtsas att den efterlevande maken ärvde 50.000 kr från sin avlidna make, och hans/hennes förmögenhet efter arvet uppgår till 150.000 kr – så är efterarvskvotdelen 50.000/150.000 = 33 %.

Hur efterarvet beräknas från efterlevande makens egendom (kvarlåtenskap):

När den efterlevande maken sedan går bort räknas efterarvet från den först avlidne från hans/hennes kvarlåtenskap. Detta görs genom samma efterarvskvot, men mot den egendom som den efterlevande maken faktiskt hade vid dödstillfället.

Eftersom att den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt kan förmögenheten förändras. Om den efterlevande maken har ökat sin förmögenhet, så innebär kvotdelen att man får ut en högre summa än man ursprungligt skulle fått om man fick ut sitt arv direkt eftersom att man får ut 33 % av en högre summa – om förmögenheten däremot har minskat, så får man självklart ut mindre.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98704)