Hur beräknas kravet på hemvisttid när man ansöker om svenskt medborgarskap?

2021-05-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Jag kom till Sverige i oktober 2014 och sökt asyl men mitt ärende behandlades inte av Migrationsverket pga Dublin. I Augusti 2016 sökte jag asyl igen i Sverige och i oktober 2017 fick jag flyktingstatus och ett TUT (3 år). När det tillfälliga UT gick ut fick jag PUT eftersom jag har en varaktig fast anställning som jag har haft i flera år...Kan jag ansöka om medborgarskap nu eller inte ? Hur räknas min hemvist tid i Sverige. Börjar den i Oktober 2016 då jag ansökt om asyl, eller räknas det från datumet jag fick uppehållstillståndet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning av din fråga

Du sökte asyl oktober 2014 men nekades på grund av Dublinförordningen. Du sökte asyl igen i augusti 2016 och fick oktober 2017 flyktingstatus och ett tillfälligt uppehållstillstånd i 3 år. Vid slutet av det tillfälliga uppehållstillståndet hade du ett arbete som du kunde försörja dig på och fick därför ett permanent uppehållstillstånd. Din fråga är om du nu kan ansöka om svenskt medborgarskap och hur man beräknar hemvisten i Sverige?

När kan man som vuxen ansöka om svenskt medborgarskap?

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om han eller hon kan styrka sin identitet, fyllt arton år, har permanent uppehållstillstånd, haft sin hemvist i Sverige sedan fem år och haft/kan förväntas komma att ha ett hederligt/skötsamt levnadssätt.

Kravet på hemvisttid

För att bli svensk medborgare ska du ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem år. Om du är flykting ska du ha varit bosatt i minst fyra år (du betraktas som flykting om du fått uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller motsvarande paragraf i den gamla utlänningslagen). Om din partner är svensk medborgare och ni bott ihop de senaste två åren kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år.

Hur beräknas hemvisttiden och vad gäller i ditt fall?

Migrationsverkets hemsida anger man att huvudregeln är att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvist. Om du sökt asyl i Sverige och först fick ett nej och sedan lämnade in en ny ansökan, räknas tiden från den dag du fick ja. Enligt huvudregeln räknas alltså din hemvisttid från den dag du fick ja, d.v.s. oktober 2017.

Jag rekommenderar dig dessutom att ta ett test som anger om du kan bli svensk medborgare på Migrationsverkets hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1253)
2021-12-06 Förlängt uppehållstillstånd
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?

Alla besvarade frågor (97717)