Hur beräknas fastighetens värde?

2020-12-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag ska skilja mig och undrar om jag har råd att bo kvar i huset. Vad ska jag betala min man utifrån följande förutsättningar: Uppskattat marknadsvärde: 4 000 000Beräknat mäklararvode: 90 000Inköpspris inkl. lagfart: 1 200 000Förbättringsutgifter: 350 000Lån på fastigheten: 1 470 000
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad du ska betala din man för att bo kvar i bostaden beror på hur er bodelning i övrigt ser ut. Värdet som bostaden ska tas upp i bodelningen beräknas enligt följande:

Steg 1: Beräkna vinsten
4 000 000 (marknadsvärde) – 90 000 (mäklarkostnader) – (1 200 000 (anskaffningsvärde inkl. lagfart) + 350 000 (förbättringsutgifter) = 2 360 000

Steg 2: Beräkna avdrag för latent skatt (en framtida skatt som aktualiseras när bostaden säljs)
2360 000 (vinst) x 0,22 (skattesatsen) = 519 200

Steg 3: Värdet i bodelningen
4 000 000 (marknadsvärde) – 519 200 (latent skatt) = 3 480 800

Er bostad är således efter avdrag för den latenta skatten värd 3 480 800 kr. Äger ni halva var är er del av bostaden värd 1 740 400 kr. Lånet på 1 470 000 följer med bostaden och övertas i sin helhet av ägaren av huset. Tänk på att banken måste godkänner övertagande av lån. Lånet ska den som övertar bostaden få täckning för. Om ni hypotetiskt sätt enbart skulle ha huset som tillgång och lånet som skuld skulle bodelningen ske enligt följande:

Du: 1740 400 (tillgångar) - 735 000 (skulder) = 1 005 400
Din man: 1740 400 (tillgångar) - 735 000 (skulder) = 1 005 400

Era sammanlagda tillgångar - skulder = 1 005 000 + 1005 000 = 2 010 800
Dessa ska ni dela lika på, dvs. 2 010 800/2 = 1 005 400

Övertar du hela huset får du tillgångar för 3 480 800 kr och lån för 1 470 000, dvs + 2 010 800 kr. Din man har då inte några tillgångar och inte några skulder, du ska således betala honom så att ni får lika stor lott, dvs. 2 010 800/2 = 1 005 400. Tänk på att beloppet skiljer sig beroende på vilka tillgångar och skulder ni har. Vill du ha hjälp med bodelningen så kontakta gärna vår juristbyrå.

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91294)