Hur beräknas ett efterarv?

2021-01-22 i Efterarv
FRÅGA
Hejsan! Jag har en undran då min styvfar gått bort min mor o pappa var.gifta o har 2 gemensamma barn. O jag särkullbarn på mammas sida.Min undran är hur arvet ska fördelas mellan mej o mina syskon.Mina syskon har fått dela på en gåva på ca 1,2 milj. Och ska ej vara ett förskott på arvet då det var min styvpappa som ägde det dom fick i gåva. Kvarlåtenskapan efter min styvpappa uppgick till ca 2,2 mill. O mammas ca 1'2milj.Hur kommer arvet fördelas efter mammas bortgång o vad blir mina syskon efterarv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Successionsrättsliga vägledning återfinns både i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingar ärver först (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar en den avlidnes avkomlingar, i detta fallet dina halvsyskon. Om den avlidne är gift vid tidspunkten av dödsfallet ska kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken där de gemensamma barnen får sitt arv i form av ett efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att er mamma får 2,2 miljoner med fri förfogande rätt. Detta innebär att er mamma inte får testamentera eller ge bort pengarna.

Det är svårt att ge exakta siffror då kvarlåtenskapen av er mamma inte är uträknad. Men för illustrationens skull kan vi förutsätta att hennes kvarlåtenskap hade varit 3,4 miljoner, bådas kvarlåtenskap vid första arvskiftet. Kommer också göra antagandet av att alla arvsberättigade vill få ut så mycket som möjligt.

Bodelning

Bodelning ska ske innan arvskifte (23 kap. 1 § ÄB). Det är däremot upp till efterlevande make om detta ska ske, en regeln som helt enkelt låter efterlevande bestämma (12 kap. 2 § ÄktB). Ifall alla skulle vilja få ut så mycket som möjligt, vilket är premissen jag utgår från, torde er mamma inte åberopa denna regeln och således blir det en likadelning av giftorättsgodset. Eftersom hon skulle gynnas av detta.

Likadelning

Således hade det blivit 3,4 miljoner delat på två, vilket är 1,7 miljoner var i kvarlåtenskap. 1.7 miljoner skulle vara kvarlåtenskap som dina halvsyskon ska dela på. De får däremot vänta till att efterlevande makes bortgång innan de får ta del av arvet, s.k efterarv. Efterarvsdelningen brukar bli annorlunda då kvarlåtenskapen oftast inte är exakt den samma som vid första arvskiftet men nu blir det samma, detta kan leda till att det ser lite omständligt ut.

Efterarvsdelning

(första avlidnes kvarlåtenskap, delat på den totala kvarlåtenskapen)

1.7 miljoner delat på 3,4 miljoner x 3,4 miljoner = 0.5 x 3.4 miljoner = 1.7 miljoner.

Sen ska det beloppet delas på två

Halvsyskon 1: 850 000 kr

Halvsyskon 2: 850 000 kr

Detta blir deras efterarv.

Arv efter er mamma

Kvarlåtenskap som är kvar att fördela är 1,7 miljoner som nu ska fördelas mellan tre bröstarvingar. Dina syskon och dig.

1,7 miljoner delat på tre = c.a 566 000 kr.

Totalt blir det, utifrån dessa summor, följande arvskifte.

Halvsyskon 1: 850 000 + 566 000 = c.a 1,4 miljoner.

Halvsyskon 2: 850 000 + 566 000 = c.a 1.4 miljoner.

Du: 566 000 kr.

Sammanfattningsvis:

Summorna är ungefärliga men det finns mycket som kan förändras beroende på den faktiska kvarlåtenskap som är kvar efter er mammas bortgång. Gåvor, förskott på arv och värdeökningar kan helt ändra siffrorna som jag framfört nu. Samt att er mamma kan välja att inte likadela och det hade också förändrat siffrorna. Hoppas detta ger någon typ av klarhet och svarar din fråga. Har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97370)